1:1 İnitiatives Nedir ? Amacı Nedir?

1:1 İnitiatives Nedir ? Amacı Nedir?

1:1 İnitiatives Nedir ? Öğrencilerin sınıf içinde ve dışında kendi cihazları ile (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vs) iletişim kurma, okuma, yazma veya ortak çalışma alanları oluşturmak ve araştırma yapmalarını sağlamak için oluşturulmuş bir öğrenim yaklaşımıdır. 1:1 initiatives , (bire bir) her öğrenci için bir bilgisayar anlamında kullanılmaktadır.

Öğrenme alanlarında sürekli olarak yenilikleri eğitim ortamlarına adapte etme faktörü baş göstermektedir. Bu eğitim programında da teknoloji yardımıyla daha gelişmiş bir eğitim sunmak ve öğrencinin özelliklerine olumlu katkılar sağlamak vardır. Öğrencilerin her zaman teknolojiye ihtiyaç duydukları ve bunun nihayetinde de teknolojinin eğitime entegrasyonu ile öğrencilerin kazanımları ve gelişmişlik düzeylerinin artacağını düşünülen bir eğitim programıdır.

1:1 İnitiatives Nedir? Amacı Nedir?

1:1 initiatives Amacı
  • Öğrenme programlarının genel amacı öğrencilere iletişim, işbirliğiyle çalışma, problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi gerekli olan 21. yy becerilerini kazandırmaktır. Bu sayede doğru analizler, çıkarımlar ve değerlendirmeler yapmasına olanak sunmaktadır.
  • Genellikle internet araştırması, ödevleri tamamlama ve iletişim kurmak için öğrencinin teknolojiyi kullanım sıklığını arttırmayı,
  • Öğrencilerin, not tutma aşamasında yaygın olarak kendilerine ait cihazları kullanmalarını, ( e-posta, sohbetler, bloglar için )
  • Öğrenci merkezli, bireyselleştirilmiş ve proje tabanlı öğrenme, öğrenmeyi daha kolay hale getirmek,
  • Bazı durumlarda öğrenci-öğretmen iletişimi (E-posta aracılığıyla) ve çocukların okul çalışmalarında ebeveyn katılımını,
  • Öğrencilerin teknoloji yardımıyla problem çözme becerileri gelişmelerini ve kendi öğrenim stillerine sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Genelde devlet okulları öğrencilerin gelişimi için sürekli bir yenilik arayışındadır. Her ne kadar heyecan verici gibi gözükse de bu durumlar sıkıntılı bir süreç haline dönüşebilmektedir. Yeniliklerin fazlasıyla istenilmesinin yanı sıra kaynaklarda kısıtlı bir şekilde elde bulunmaktadır. Farklı arayışlar içerisine girilmekte, eğitime katkı sağlayacak bir girişim başlatılmak istenilmektedir. Fakat başlatılan bu girişim 21. Yüzyıl’ ın öğrenme beklentilerini karşılamakla birlikte olağan eğitim problemlerine de çözüm getirebilmelidir. Bu aşamadan sonra okullardaki eğitim eksikliğini tanımlamaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Varılan sonuç ise teknolojinin eğitime olan entegrasyonunu arttırmak ve bire bir eğitim programları ile öğrenme beklentilerini karşılamaktır. Bu nedenle 1:1 İnitiatives Nedir? konusuna yoğunlaşılabilir.

Önerilen Kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir