1:1 İnitiatives ve Eğitim İlişkisi

1:1 İnitiatives ve Eğitim İlişkisi

1:1 İnitiatives Nedir? Öğrencilerin sınıf içinde ve dışında kendi cihazları ile (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vs) iletişim kurma, okuma, yazma veya ortak çalışma alanları oluşturmak ve araştırma yapmalarını sağlamak için oluşturulmuş bir öğrenim yaklaşımıdır. 1:1 initiatives , (bire bir) her öğrenci için bir bilgisayar anlamında kullanılmaktadır.

1:1 initiatives hakkında daha önce bir yazı paylaşılmıştır.Ulaşmak için tıklayınız. 1:1 initiatives ile eğitim arasındaki ilişki nedir ve eğitime ne gibi katkılar sunmaktadır?

Eğitime Katkıları
  • Geleneksel öğretime oranla, öğrenci katılımlarının %10 ile %18 arasında artırdıkları belirtilmektedir.
  • Öğrenci-öğretmen iletişimi ve çocukların okul çalışmalarında ebeveyn katılımını sağlamaktadır.
  • Sınıf içerisinde etkin olmayan öğrenci gruplarının derse adapte edilmesine olanak sağladı.
  • Dikkat dağınıklığı, okuldaki sorunlar vb. unsurlardan dolayı oluşan derse katılmama durumunu ortadan kaldırdı. Çünkü öğrencilere daha eğlenceli, kendilerinin kullanımda olan bu cihazlar verilerek iletişim, hayal gücü geliştirme, araştırma ve sorgulama yönlerini geliştirme kazanımları katılacaktır.
Eğitimdeki Örnekleri
  • Google for Education araçları kapsamında yaygın olarak kullanılıyordu.
  • ABD K-12 okullarında eğitimin gelişmesi ve kapsamlı bir hale gelmesi için kullanılmıştır.
  • Arizona’daki Copper Ridge Okulu’ndan sorumlu Michelle Ostot, tüm öğrencilerin kendi cihazlarını okula getirmesini önererek bu programa uygulamaya koymuştur.
  • Sözel derslerde dersin işlenişini daha kolay ve eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin etkileşimini arttırma gibi durumlarda sıklıkla kullanılır.

Bugün ki durum göz önüne alındığında belli yaştaki çocukların geçmiş nesillere göre daha farklı öğrendikleri ve bilgisayarların bu aşamada önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Burada teknoloji bir kaynaktır önemli olan öğretmenlerin bunu benimsemeleri ve nasıl uyguladıklarıdır. Teknoloji tek başına bir başarı teşkil edemeyecektir. Bire bir programlar ise teknolojiyi öğrenci odaklı eğitimlerde kullanan öğretmenlerin, anlamlı ve katkı sağlayacak bir şekilde kullanmaları ile anlamlı hale gelecektir.

Eğitim programında öğrencinin de önemli bir etkisi vardır. Geleneksel bir öğrenme ortamı olmadığı için öğrencinin de aktif katılım sağlaması gerekir. Gerek sınıf içi etkinlikler gerekse ders dışı verilen aktivitelere katılım sağlaması gereklidir. Öğrenci katılımının az olması sonucunda belirlenen hedeflere ulaşmak daha güç bir durum haline gelecektir. Bu girişimin asıl amacı öğrencinin teknolojiyle iç içe eğitim almasını ve çok yönlü olarak kendini geliştirmesini sağlamaktır.

Bu eğitimlerde kullanılan cihazlardan biri de Chromebooktur. Chromebook’lar, bir web tarayıcısı aracılığıyla İnternet’e erişimi sağlayan web tabanlı cihazlardır.

Önerilen Kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir