21. Yüzyıl Becerileri Öğretmen ve Öğrenci

21. Yüzyıl Becerileri Öğretmen ve Öğrenci

21. yüzyıl becerileri aslında Dünya’nın giderek değişmesinin ve çağ gereksinimleri farklılaşmasının bir sonucudur. İşte değişen ve gelişen çağa ayak uydurmak, gereklilik ve öncelikleri karşılayarak daha ileriye gitmek için bazı becerilere sahip olmak gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılında getirdiği bazı beceri gereksinimleri vardır. 21. yüzyıl becerilerinin amacı üretken, lider, yaratıcı ve etkin bireylerin topluma kazandırılmasıdır. Elbette 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında eğitimin katkısı azımsanmayacak kadar çoktur.

21. Yüzyılda Öğrenci Profili adlı yazıyı okumak için tıklayınız.

Eğitimin en önemli amaçlarından biri, öğrencilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı sağlamak ve onları iş dünyasına hazırlamaktır (Trilling ve Fadel, 2009). Bu amaçla eğitimde 21. yüzyıl becerileri öğretmen ve öğrenci becerileri olarak iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Öğrenci becerileri, öğrenmenin öğrenci odaklı bir süreç olmasını sağlamak için tasarlanmışken öğretmen becerileri, öğrencilerin güçlendirilmiş öğreniciler olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

21. YÜZYIL BECERİLERİ – ÖĞRENCİ
1) Güçlendirilmiş Öğrenci

Öğrenciler kişisel öğrenme hedeflerini belirleyip öğrenme ortamlarını organize ederler. Öğrenmelerinde geri bildirim almak için teknolojiyi kullanırlar. Tüm bu beceriler dikkate alındığında öğrencinin öğrenmesinde aktif rol aldığı gözlenmektedir.

2) Dijital Vatandaş

Öğrenciler dijital kimliklerini oluştururlar ve geliştirirler. Çevrim içi sosyal etkileşim kurmak için teknolojiyi verimli şekilde kullanırlar. Tüm bunları yaparken güvenli, yasal ve etik olmasına özen gösterirler.

3) Bilgi Oluşturucu

Öğrenciler bilgi oluştururken teknolojiyi kullanarak araştırma yapar, var olan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini kontrol ederler. Problemleri keşfedip çözüm üreterek bilgi birikimi oluştururlar.

4) Yenilikçi Tasarımcı

Öğrenciler yeni, kullanışlı ve yaratıcı tasarımlar oluştururken ortaya çıkabilecek kısıtlamaları görürler. Bu kısıtlamalara yönelik çözüm üretirken esneklik gösterebilirler. Tasarım sürecinde planlama ve yönetmek için uygun dijital araçları seçip kullanırlar. Bu süreç sonunda oluşturulan prototipi test edip iyileştirirler.

5) Hesaplamalı Düşünür

Öğrenciler problemi tanımlarlar. Daha sonra algoritmik düşünme becerileri ile sorunları parçalara ayırıp temel bilgileri ortaya çıkarırlar.  Bu sayede karmaşık sistemleri basite indirgerler. Tüm bu süreçte teknolojiyi destek olarak kullanırlar.

6) Yaratıcı İletişimci

Öğrenciler ürettikleri bilgileri paylaşırken mesaja ve hedef kitleye dikkat ederler. Mesajın net anlaşılması için yaratıcı görseller, modeller, videolar ve simülasyonlar gibi dijital içerikler sunarlar.

7) Küresel İşbirlikçi

Öğrenciler farklı kültürlerden öğrencilerle iletişim ve etkileşim kurmak için dijital araçları kullanmaktadır. Yerel ve küresel problemlere çözüm üretmeye odaklanırlar. Ortak bir hedefe yönelik çalışmalar yaparlar.

21. YÜZYIL BECERİLERİ – ÖĞRETMEN
1) Öğrenci

Öğretmen, öğrenci gibi öğrenmeye açık olup güncel bilgileri takip eder. Pedagojik yaklaşımları keşfedip uygular. Yerel ve küresel öğrenme ağlarını kullanarak öğrenme hedeflerine uygun etkinlikleri yansıtır. Öğretmen tüm bu süreçte aktif olarak rol alır.

2) Lider

Öğretmenler, öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını algılayıp fırsat eşitliği sunmaya çalışır. Dijital araçları ve kaynakları araştırma, ulaşma ve geliştirmede liderlik yapar.

3) Vatandaş

Öğretmenler sosyal sorumluluk bilinci oluşturulmasında ve empatik davranış sergilenmesinde öğrencilerine rehberlik eder. Öğretmenler, dijital kimlik, dijital okuryazarlık ve öğrenme kültürü oluşturulmasında öğrencilerini destekler.

4) İşbirlikçi

Öğretmenler, dijital kaynakları araştırmada ve problemleri tespit etmede öğrencileri ve meslektaşları ile işbirliği sergiler.

5) Tasarımcı

Öğretmenler, öğretim tasarım ilkelerini kullanarak öğrencilerin aktif ve derin öğrenmelerine rehberlik eder. Kişisel ve bağımsız öğrenmelerine destek sunar.

6) Kolaylaştırıcı

Öğretmenler, bireysel ve grup çalışmalarında öğrenme hedeflerine ulaşmak için dijital araçların kullanılmasını kolaylaştırır. Öğrencilerin yaratıcılığının beslenmesine olanak sunar.

7) Analist

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmelerini yansıtmak için yöntemler gerçekleştirir. Zamanında geribildirim sağlayıp özetleyici değerlendirmeler tasarlar. Verileri değerlendirip kullanırlar.

Kaynak: Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir