21. Yüzyıl Öğrencileri için 7 Hayatta Kalma Becerisi

21. Yüzyıl Öğrencileri için 7 Hayatta Kalma Becerisi

21. yüzyıl öğrenci becerileri için eğitimciler olarak, öğrencilerimizi etraflarında bulunan ‘gerçek dünyaya’ hazırlamak ve bazı beceri, yetenekleri kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Onlara okumayı, yazmayı ve hesaplamayı öğretiyoruz. O zaman, öğrettiğimiz daha az somut beceriler var; bir takımda nasıl çalışılacağı, eleştirel düşünmesi ve her gün karşılaştıkları şeyleri merak etmesi gibi.

Öğrencilerimizden ayrıldığımızda ve yetişkinlik dünyasına girdiklerinde onları üretken ve başarılı hayatlar yaşamaya hazırlamak istiyoruz. Fakat ileride öğrencilerimiz için önümüzde ne var? Yirmi yıl önceki eğitimciler dünyamızın çoğunun şimdi bilgisayar ve teknolojiye dayalı olacağını biliyor muydu? Bugün iş piyasasında hangi becerilere ihtiyaç duyulacağını biliyorlar mıydı? Muhtemel, ancak yine de öğrencilerini bu dünyaya hazırlamak için ellerinden geleni yapmaları gerekiyordu. Günümüzde, eğitimciler hala aynı karmaşık görevle suçlanıyorlar- öğrencileri bilinmeyene hazırlamak gibi-

Harvard Üniversitesi’ nden Tony Wagner, 21. yüzyıl öğrenci becerileri için gereken 7 hayatta kalma becerisini ortaya çıkarmak için çalıştı. Bunu başarmak için iş dünyasında yüzlerce CEO, kâr amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim kurumu ile görüşülmüştür. İnsanların 21. yüzyılda hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duyacakları yedi beceri listesi cevaplarından derlendi.

Gelecekte öğrencilerimiz için ileride neler olacağını tam olarak bilemeyebiliriz, ancak oraya vardıklarında hangi becerilere ihtiyaç duyacaklarını bilme avantajına sahibiz. İşte, 21. yüzyılın 7 hayatta kalma becerisi aşağıdaki gibidir.

• Beceriler # 1: Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

Öğrencilerin problemleri farklı açılardan görme ve kendi çözümlerini oluşturma becerilerini geliştirmeleri gerekecektir. Kariyerleri için seçtikleri alan ne olursa olsun, hızlı düşünme ve hareket etme yeteneği gelecek için vazgeçilmez bir araçtır. Bunu uygulamak için, öğretmenler öğrencilere kendileri için bir şeyler bulmaları gereken durumları sunmalıdır. Örneğin; geliştirdikleri becerilerin bir problemi çözmelerine yardımcı olmak için kullanılabileceği ve uygulanabileceği yerler gibi.

Problemlerin, ideal olarak, tek bir cevabının mevcut olmadığını öğretmek için kendisinin çoklu çözümleri düşünmesi gerektiği öğretilebilir. Problem çözmenin yaratıcı ve kişisel bir deneyim olabileceği konusunda yol gösterici olur. Matematikteki durumsal problemler, işte bu becerilere iyi bir örnek sunar.

• Beceri # 2: Ağlar Arasında İş Birliği ve Etkiye Göre Liderlik

Her insanın doğal bir lider olarak doğmadığını anlamak. Bununla birlikte, başkalarına liderlik etme becerisi, bir kişinin seçtiği kariyerinde ilerlemesine ve başarılı olmasına kesinlikle yardımcı olabilir. Ayrıca, başkalarıyla yakın ve uyumlu bir şekilde çalışmanız gerekmeyen bir iş bulmak oldukça zor bir iş olabilir. Öğrencileri bu alanda en iyi şekilde hazırlamak için, tipik ekip çalışmasından daha fazlası gerekir. Sadece bir gruba girmek ve görevleri birbiriyle bölmek yerine, öğrenciler proje içindeki her bir görev için kendi grupları içinde farklı roller üstlenmeye teşvik edilmelidir.

Bazen ‘yönetici’ olabilir, bazen de bir ‘düzenleyici’ veya ‘grafik tasarımcı’ olabilirler. Bir proje sırasında öğrencilerin bir projeyi parçalamaktan ve daha sonra tekrar bir araya getirmek yerine başkalarıyla daha işbirlikçi bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyan akranlarıyla birlikte doldurabilecekleri birçok farklı rol vardır.

• Beceri # 3: Çeviklik ve Uyarlanabilirlik

Son yirmi yılda geriye bakarsak, iş yerinde ve dünyada ne kadar değiştiğini görebiliriz. Öğrencilerimizin değişim fikri ile rahat olmaları ve çevrelerindeki değişimlere uyum göstermeye istekli olmaları gerekir. Öğretmenler, sınıfta öğrencileri geleceğe hazırlamaya yardımcı olabilecek çok dinamik bir ortam yaratabilir. Kullandığımız öğretim stratejilerine, sınıfın düzenine, öğrenmenin öğrenciler tarafından gösterilme biçimlerine ve hatta grup çalışması ya da ev ödevi hakkındaki kılavuzlara göre değişiklik göstermesi öğrencilerin uyum sağlamaları için yardımcı olabilir. Öğrencilere, örneğin bir öykü yaratmalarını sağlayın. Daha sonra bunları dahil etmek için zorunlu bir unsurla şaşırtmalarını sağlayın, hatta çalışmalarını değiştirmelerini ve başkalarının hazırlanmalarına dayalı bir görevi tamamlamalarını isteyin. İlk başta homurdanabilirler, ancak yetenekler onlara iyi hizmet edecek!

• Beceri # 4: Girişim ve Girişimcilik

Öğrencilerin inisiyatif almaları ve dünyaya katkıda bulunmaları gerekir. Bu becerileri sınıflarımızda ve topluluklarımızda teşvik etmeliyiz. Öğrencilerimiz inanılmaz derecede yaratıcı olabilir ve sınıftaki deneyimlerini şekillendirmekle ilgilenebilir, bu yüzden onlardan sınıf kuralları ve sonuçları listesinden çok daha fazlasını isteyebiliriz. Sınıfınız veya okulu geliştirme konusundaki düşüncelerinden herhangi birini dinlemek için hazır olduğunuzu ve istekli olduklarını bilmelerini sağlayın. Fikirlerini organize etmelerine ve bir fikir başarısız olsa bile uygulamaya koymalarına yardımcı olun. Neyin yanlış gittiğini analiz etmek ve fikrin nasıl geliştirileceğini değerlendirmek için değerli bir ders olabilir. Öğrenciler başarısızlıktan ve asla denemekten korkmamalıdır.

• Beceri # 5: Etkili Sözlü ve Yazılı İletişim

Teknolojideki ilerlemelere rağmen, bu öğrenci becerileri hiçbir zaman önemini azaltmaz. Dil bilgisi hatalarıyla dolu bir e-posta göndererek veya çok düşük konuşma ve yeni bir iş planı sunma ve sunumun tamamını bir sayfadan okuyan bir patron veya yöneticiyi düşünün. Dürüstçe ne düşünürsün? Gördüğünüz en iyi iletişimcilerden bazılarını göz önünde bulundurun, diğerlerinin üzerinde yükselmelerine neden olan nedir? Öğrencilerimize nasıl güvenle ve açıkça konuşacaklarını öğretmeliyiz. Bu doğal olarak gelmiyor, ancak pratikle; konuşma, hız, ses, jestler ve göz teması tüm öğretilebilir ve öğrenilebilir. Drama da yardımcı olan aynı beceriler sözlü iletişimde yardımcı olabilir. Bir dersi çok etkili bir şekilde öğretmeye başlamak için bir dakikanızı ayırın ve öğrencilerinize ne yaptığınızı sormanın ne kadar sürdüğünü görün. İletişim becerilerinizde size ‘yanlış olanı’ tam olarak söyleyebilmeliler! Yazılı iletişim için, kuralları vurgulamaya devam etmemiz ve aynı zamanda öğrencilere yazılarını kontrol etmelerine yardımcı olacak teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmemiz gerekir. Resmi ve gayri resmi yazı arasındaki fark, öğrencilerin öğrenmesi ve uygulamaya başlaması için oldukça önemlidir.

• Beceri # 6: Bilgiye Erişim ve Analiz

Öğrencilerin bugün düşünülemez miktarda bilgiye erişimi var. İnternet, onların en iyi arkadaşı ya da en kötü düşmanı olabilecek inanılmaz bir araştırma aracı sunar. Bilgiye erişmek kolaydır, ancak iyi bilgilere erişmek daha karmaşık olma eğilimindedir. Öğrencilere bir konuda mevcut olan milyonlarca web sayfasını gözden geçirme ve ihtiyaç duyduklarını bulma (ve bulduklarına güvenebilme) dersleri verilmelidir. Fiili bilgiler ile gerçeğe uygun düşünceler arasındaki farkı öğrenmeleri gerekir. Günümüzde pek çok öğrenci bilgi toplamak için web sitelerinin ‘cevaplarını’ kontrol edecek, bilginin bir konu alanında doğru veya gerçekten bilgili ya da doğru olmayan bir kişi tarafından nasıl yazıldığını düşünmeden düşünecektir. Aynı şekilde, bir öğretmen okuma stratejilerini yüksek sesle düşünebilir. İnternet arama stratejilerini yüksek sesle düşünebiliriz. Ekranınızı tahtaya yansıtın ve öğrencilerinizle ilgili bir konu hakkında bilgi edinin. Onlara nasıl arama yapılacağını ve bu ‘cevap’ sitelerinin yanlış yönlendirilmeden nasıl kullanılacağını gösterin! Bu şekilde öğrenci becerileri desteklenmiş olacaktır.

• Beceri # 7: Merak ve Hayal Gücü

Öğrencilerimiz, doğal olarak dünyalarını merak ediyor ve onu keşfetmek istiyorlar. Hayal güçleri sınırsız miktarda pratiktir. Pratik şeyler yaratarak genişletilip evcilleştirilmemiştir. Eğitimci olarak görevimiz, onlara meraklı ve yaratıcı olmalarını öğretmekle daha az, onlardan uzaklaşmamakla daha çok şey yapmaktır. Bu becerileri geliştirmeleri için onları cesaretlendirmeye devam etmeliyiz. Onlara nasıl yaratıcı ve amaçlı kullanacaklarını öğretmeliyiz. Askerleri ve robotları seven, ancak prensesleri beğenmeyen küçük bir çocuk düşünün. Size bir prensesi yok etmek için robottan ilham alan bir silah kullanan bir askerin taze çekilmiş resmini gösterdiğinde nasıl tepki verirsiniz? Onun yaratıcılığını, onun yanında öğrencinin çizdiği dünya tasarruf robotunu kutladığınız şekilde mi kutluyorsunuz? Onun resmi duvarda asılı mı? Hepimiz aynı şeyleri sevmiyoruz, bu nedenle bir eğitimci, öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini nasıl besledikleri ve geliştirdikleri konusunda çok dikkatli olmalıdır. Hangi durumlarda hangi fikirlerin uygun olduğunu, fikirlerinin yanlış veya kötü olduğunu hissettirmeden, onlara öğretebiliriz.

 

NOT: Jennifer Rita Nichols tarafından bu yayın 2013 yayınından güncellendi.

21. Yüzyıl Öğrenci ve Öğretmen Becerileri için tıklayınız.

KAYNAKÇA

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/how-to-prepare-student-for-21st-century-survival/?fbclid=IwAR0co5cNxnnaBGSK_1sDZMO7ZjRkHFd38opDwXtSeXxarFWt8o-3D7WdAfM

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir