3E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

3E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

3E modeli Piaget tarafından zihinsel gelişim üzerine inşa edilmiştir. Bu model ile beraber öğrenci merkezli bir öğretim ortamı hazırlanmak istenmiştir. Öğrencilerin etkin katılımı ile öğrencilerin zihninde yeni bilgiler inşa edilir bu sayede yapılandırmacı öğretim yaklaşımı derslerde uygulanmış olur. Bu yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin yaparak yaşayarak etkin katılarak bilgilere kendilerinin ulaşabileceğini düşünmüştür. Geçmişte geçmiş zamanlarda edindiğimiz bilgilerin yeni bilgilerle harmanlanması süreciyle yapılandırmacı yaklaşım işlevini yürütüyor. Peki, 3E modeli hangi aşamaları içeririr: denge(inceleme), dengesizlik(kavram tanımı) ve yeniden denge(kavramın uygulanması) olarak 3 aşamada gerçekleşir.

Aşamaları

1.aşama: Öğrenciler çeşitli materyalleri, araç-gereçleri öğretmenleri gözetiminde incelerler. Bu sayede öğrencinin hem dikkatini çekmiş olduk hem de dersi dinlemesi konusunda teşvik etmiş oluyoruz. Bu öğrencide derse karşı bir merak oluşturmuş oluyor. Bu durum öğrencide yeni fikirler, yeni meraklar, eski-yeni bilgi arasında bağıntı oluşturur ve öğrenci yeni materyali eski bilgisiyle anlamaya çalışacaktır. Bu aşamada öğrenciler yetersiz kalan fikirlerini sorgulamalarına yol açar. Bu aşamada aynı zamanda öğrencilerin fikirlerini tartışmaları ve yeni fikirler elde edinmeleri de sağlanabilir.

2. aşama: Öğrenciye kavramların tanıtımı yapılır peki bunu nasıl yaparız: öğretmen anlatımıyla, filmlerle, ders kitaplarıyla, sunumlarla, çeşitli materyallerle beraber kavramların tanıtımını yaparız. Bu aşamada öğretmenin verdiği bilgi ile kendisinin keşfettiği bilgi arasında bir etkileşim olacak ve öğrenci bunu zihninde inşa edebileceği hale dönüştürecektir.

3.aşama: Öğrenci öğrendiği kavramı yaşantısında kullanır böylece yaparak, yaşayarak, etkin katılarak bilgiyi daha kalıcı hale getirir. Bu aşamada öğretmenler öğrencilerin aklına takılan, merak ettiği sorular konusunda yardımcı olur. Eğer bu aşamada öğrencilere uygulama yaptırmasaydık öğrencilerin zihninde bilgi sadece keşif aşamasındaki elde ettiği bilgiler ve öğretmenin anlattığı bilgi arasında kalacaktı yani bilgi sadece teoride kalmış olacaktı bizim amacımız öğrencilerin bilgiyi hem teoride hem de pratikte kullanabilmesi yeni bilgiyle eski bilgi arasında bir etkileşim kurabilmesi ve yeni bilgiyi zihninde yeniden inşa edilmesini sağlayabilmektir.

Bu model esnek model her ders planına uygulanabilir ancak sırasını ve yerini değiştiremeyiz değiştirilmesi demek öğretim sürecinin yanlış yola sapmasına ve istenilen sonuca ulaşılamamasına neden olacaktır.

Önerilen kaynak için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir