5E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

5E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

5E modeli temelini oluşturan bilim adamı Piaget’tir. Eğitimdeki bu model Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına uymaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım her öğrenci anlatılan konu hakkında aktif olmalı ve yaparak, yaşayarak konuyu sadece teoride bırakmaz aynı zamanda bilgisini pratiğe dökebilecek hale getirir. 5E modeli öğrenciyi sürekli aktif tutacak ve öğrencide araştırma-sorgulama merakını ortaya çıkaran bir modeldir. 5E modeli beş aşamadan oluşur bu aşamalar nelerdir: giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olarak aşamalara ayrılır.

Aşamaları

1.aşama Giriş: Öğrencilerin derse karşı hazırbulunuşluğunu ortaya çıkaran öğrencilerin merak etmesini sağlayan, öğrencilerin dikkatini çekecek olan bölümdür. Bu aşamada öğretmen öğrencilere sorular sorarak onların konu hakkında hazırbulunuşluklarını tespit eder ve dersi onların anlayabilecekleri hale getirirler.

2.aşama Keşfetme: Öğrencilere bir problem verilir ve öğrencilerin bu problem durumuyla nasıl başa çıkacakları gözlemlenir. Öğrenci bu aşamada en etkin katılımlı halini sergiler.

3.aşama Açıklama: Bu aşamada öğrenci problemin çözümünde nasıl bir strateji izlediğini açıklar hangi yöntemleri kullandığını, problemin çözümünde yararlandığı bilgileri öğretmene sunar. Bu aşamada öğretmen öğrencilere problemlerinin çözümü hakkında sorular yöneltir ve tartışma ortamı yaratmaya çalışır.

4.aşama Derinleştirme: Bu aşamada öğrenciye yeni bir problem durumu verilir ve bu sayede öğrencinin yine etkin katılımını sağlamış oluruz ve yine bu aşamada öğrencilerin kavramları anlama yetenekleri geliştirilir. Öğrenci yeni deneyimler kazanır ve bu deneyimleri zihninde inşa edecek hale getirir.

5.aşama Değerlendirme: Bu aşamada öğretmen ve öğrenciler geçirdikleri süreci beraber değerlendirir sürecin sonunda öğrencilerin derste, ne öğrendiği, ne yaptığı değerlendirilir. Süreçte geçirdiği 4 aşamayı burada raporlaştırmaları istenir. Değerlendirme aşamasında aynı zamanda port folyo, rubrik, performans değerlendirme gibi yöntemler kullanılarak öğrenim süreci beraber değerlendirilir.

Bu modelin kullanımıyla beraber öğrencide kavramsal bilgi artışının gerçekleştiği gözlenir, kavramların zihinsel olarak inşa edildiği söylenebilir. Derse karşı olumlu bir tutum sergilendiği ve dersin ilgi çekici, meraklandırıcı, keşfettirici gibi birçok önemli özelliğin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu modelle beraber öğrenci bilimsel süreç basamaklarını nasıl izlemesi gerektiğini anlar ve sürecin sonunda öğrenci istediği sonuca ulaşabilir. Öğrencide kendine doğru yolda mıyım, doğru yapıyor muyum gibi sorular sorarak kendini sorgulamasını sağladık.

Önerilen kaynak için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir