Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Akvaryum tekniği büyük grup tartışma tekniklerinden bir tanesidir. Sınıf içerisinde öğrencilerin ilgisini çeken veya çözümlenemeyen konuları etkili bir tartışma ortamı hazırlayarak hem öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak hem de grupla çalışma becerisini geliştirmek için kullanılır.

Akvaryum tekniğini kullanabilmek için öncelikle sınıfta öğrencilerin birbirini görebileceği şekilde sandalyeler yuvarlak bir biçimde konumlandırılır. Daha sonra bu çemberin ortasına bir sandalye bırakılır. Katılım sağlayacak öğrenciler yuvarlak oluşturulan sandalyelere oturur. Söz almak isteyen öğrenci çemberin ortasındaki sandalyeye geçerek konuşmasını yapar ve yerine geçer. Daha sonra sıradaki öğrenci çemberin ortasındaki masaya geçer ve konuşmaya devam eder. Bu şekilde tüm öğrencilerin de katılımıyla bir tartışma ortamı oluşturularak çözümlenmek istenen konu hakkında fikirler beyan edilir.  Çemberin ortasında konuşma yapan öğrenci fikirlerini belirtirken diğer üyeler ise tartışmayı dinler, not alır ve gerek gördüğü durumlarda ise yorumlarıyla katılım sağlayabilir. En sonunda ise alınan notlar ile birlikte konu hakkında bir özet sunulmalıdır.

Akvaryum tekniği sınıf mevcudu az olan sınıflarda tüm öğrencilerin katılımıyla daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Fakat sınıf mevcudu fazla olan sınıflarda da kullanılabilir. Öğrenciler gruplara ayrılır ve her gruba bir sözcü seçilebilir. Sözcüler grubun ve kendisinin fikirlerini belirtmek için çemberin ortasına geçerek konuşmasını yapar. Konuşma bittikten sonra tekrar grubunun yanına gidebilir.

Bu tekniğin daha verimli kullanılabilmesi için öğrencilerin belirttiği fikirler eleştirilmemelidir. Her öğrenci kendi fikrini sıkılmadan rahat bir şekilde söyleyebilmelidir. Daha kalıcı ve keyifli bir tartışma ortamının yaratılabilmesi için önceden öğrencilerin ön bilgilerinin ölçülmesi gerekmektedir.

“İki dilli 7. Sınıf Öğrencilerinin Akvaryum Öğretim Tekniği Uygulamalarına İlişkin Görüşleri” hakkında makaleyi okumak için tıklayınız.
Uygulama adımları:
 1. Sınıfın uygun bir yerine bir çember çizilir.
 2. Çemberin ortasına bir boş sandalye konur.
 3. Sınıfın tümü çemberin dışındadır.
 4. Konu hakkında fikrini belirtmek isteyen öğrenci ortadaki sandalyeye oturup fikirlerini belirterek yerine geçer.
 5. Çember dışındaki üyeler tartışmayı izler, not alır ve katılım sağlar.
 6. Tartışma bittikten sonra gözlemcilerin notlarıyla beraber tartışma özet şeklinde sunulur.
Avantajları:
 • Sınıftaki öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerisini geliştirir.
 • Diğer öğrencilerin görüşlerine saygı duyma ve etkili bir dinleme becerisi kazandırır.
 • Fikirlerini özgürce belirtme kabiliyetini geliştirir.
 • Dinlediklerinin kendi cümleleriyle toparlama ve yorumlama kabiliyetinin geliştirir.
Sınırlılıkları:
 • Kalabalık sınıflarda kullanımı güç olabilir.
 • Etkili zaman yönetimi gerektirmektedir.
 • Önceden planlanması gerekmektedir.
“İstasyon Tekniği Nedir? Sağladığı Yararlar Nelerdir?” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir