MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK KURS)

MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK KURS)

Gelişen teknoloji ile birlikte günlük hayatta yaptığımız pek çok iş gibi derslerimizi de internet üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu ihtiyacı karşılamak için internet üzerinde birçok platform bulunmaktadır. Bu platformlardan birisi de MOOC’ lardır. MOOC’ un kitlesel çevrimiçi açık kurs demektedir. İnternet…

Oku
Yatırım Alan Girişimler 2018

Yatırım Alan Girişimler 2018

Türkiye’de 2018 yılında yatırım alan girişimler yaklaşık 100’ü bulmuş ve toplam olarak 29,2 milyon yatırım yapılmıştır. En çok yatırım alan girişimler ise Fintech, SaaS, Pazarlama Teknolojileri, E ticaret, Regtech, Pazaryeri olarak sıralanabilir. Ayrıca KOSGEB ve TÜBİTAK 2018 de fikir aşamasındaki projelere…

Oku
Kullanabileceğiniz 13 Kavram Haritası Uygulaması

Kullanabileceğiniz 13 Kavram Haritası Uygulaması

Kavram haritası, 1980’li yıllarda Novak ve çalışma arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalar ile oluşturulmuştur.  Kavram haritasının temelinde insanların nasıl öğrendikleri ve ne öğrendiği arasında bağlantılar kuran bir stratejidir. Bir kavramın diğer kavramlar ile ilişkilerinin kurulduğu 2 boyutlu bir şemadır . Zihinsel…

Oku
Mobil Öğrenme Nedir?

Mobil Öğrenme Nedir?

20. yüzyılın sonlarına doğru gelişen teknoloji, artan nüfus ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yetersiz kalması ile birlikte eğitimciler yeni bir arayış içerisine girmişlerdir. Bu arayışlar sonucunda eğitimde radyo, televizyon, sinema gibi araçlar kullanılmaya başlanmış ve mobil öğrenme temelleri atılmıştır. Günümüzde mobil cihazlarında…

Oku
Oyun Tabanlı Öğrenme Nedir?

Oyun Tabanlı Öğrenme Nedir?

Oyun nedir? Oyun tabanlı öğrenme konusunda ele alınan Oyun, iki takım yada kişi arasında belli kurallara dayalı oluşan sportif bir eylemdir. Piaget’e göre oyun bir uyumdur. Oyun hareket ve becerilerin bir araya getirilerek uygulamanın en güzel ve eğlenceli yoludur. Oyunlar…

Oku