Konuşma Halkası Nedir? Nasıl Uygulanır?

Konuşma Halkası Nedir? Nasıl Uygulanır?

Konuşma Halkası Tekniği; görüş ve düşünce farklılığı olan öğrencilerin birbirlerini görmeye ve bu farklı düşüncelere saygı göstererek davranışlarını geliştirmeyi sağlayan bir tartışma tekniğidir. Bu tekniğin amacı, sınıf içerisinde güven ve saygı ortamını oluşturarak öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimlerini ve ilişkilerini geliştirmektir….

Oku
Tam Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tam Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tam Öğrenme Modeli, Amerikalı eğitim psikoloğu Benjamin Bloom tarafından “Mastery Of Learning” olarak adlandırmış ve daha çok Carroll’ un Okulda Öğrenme Modeli’ ni temel almıştır. Bu modelde öğrencilerin IQ puanlarının normal dağılım gösterdiğini temel almıştır ve kazandıkları bilgi düzeylerinin de…

Oku
Rulman Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Rulman Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Rulman tekniği, iç içe oluşturulmuş iki çember düzeninde oturan öğrencilerin etkileşimli bir şekilde herhangi bir konuyu çalışmalarına verilen tekniğin adıdır. Leonardo’nun geliştirdiği bu teknikte iç içe oluşturulmuş dönen bilyelerin her yöne serbestçe dönebilirken; her bilyenin sadece kendi ekseni etrafında dönmesi…

Oku
Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Akvaryum tekniği büyük grup tartışma tekniklerinden bir tanesidir. Sınıf içerisinde öğrencilerin ilgisini çeken veya çözümlenemeyen konuları etkili bir tartışma ortamı hazırlayarak hem öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak hem de grupla çalışma becerisini geliştirmek için kullanılır. Akvaryum tekniğini kullanabilmek için öncelikle sınıfta öğrencilerin…

Oku
Podcast Nedir? Eğitimde Nasıl Kullanılır?

Podcast Nedir? Eğitimde Nasıl Kullanılır?

Podcast, çoğu zaman mp3 olarak kayıt altına alınan ses ve video dosyalarının internette paylaşılıp katılımcıların ise abone olmalarını sağlayabilen yeni nesil bir yayıncılık türüdür. Podcast, teknolojinin sürekli gelişmesi ile meydana gelen elektronik ortamlarda eğlence kavramı olsa da; zamanla farklı alanlar…

Oku
İstasyon Tekniği Nedir? Sağladığı Yararlar Nelerdir?

İstasyon Tekniği Nedir? Sağladığı Yararlar Nelerdir?

İstasyon tekniği, tüm sınıfa her adımda (her istasyonda) bir önceki grubun çalışmalarına katkıda bulunarak devam etmeyi ve bitmemiş işler yapmayı öğreten bir yöntemdir. Bir istasyon seçiminde bazen bir öğrenci veya bir öğretmen belirleyici olabilir. Öğrenciler, hazır bulunuşluk seviyelerine bağlı olarak…

Oku
Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı), Caroll’un geliştirmiş olduğu Okulda Öğrenme Modeli’ ne dayanmaktadır. Her öğrencinin öğrenme hızı veya ön bilgileri aynı değildir. Bu öğretimin amacı öğrencilerin kendi hızlarıyla ve ön bilgileriyle verilen görevleri tamamlamasıdır. Eğitim ve öğretimde en fazla kullanılan öğretim…

Oku
Asenkron Öğrenme Nedir? Asenkron Öğrenmede Etkileşim Nasıl Artırılır?

Asenkron Öğrenme Nedir? Asenkron Öğrenmede Etkileşim Nasıl Artırılır?

Asenkron Öğrenme, aynı anda veya aynı yerde gerçekleşmeyen öğrenme biçimidir. Yani aynı bilgiye farklı zamanlarda ulaşma biçimine “Asenkron Öğrenme” denir. Yaygın olarak, öğretmenlerin dersleri pekiştirmek amaçlı verdiği doküman, video ve öğrencilerin evde yaptıkları uygulamalı öğrenme biçimleri buna örnek olabilir. Bir…

Oku
Öz Düzenlemeli Öğrenme Nedir?

Öz Düzenlemeli Öğrenme Nedir?

Pandemi ile birlikte daha çok evlerimizde vakit geçirdiğimiz bugünlerde kendi bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştirmemiz önem kazanmaktadır. Bu gelişim için öz düzenleme modeli bizlere yol göstermektedir. Öncelikle öz düzenleme, kişisel olarak belirlenen amaçlara ulaşmak için döngüsel olarak uygulanan, planlanan hareketlerdir….

Oku
Uzaktan Eğitim ile Aramız Nasıl?

Uzaktan Eğitim ile Aramız Nasıl?

    Uzaktan eğitim bilgi teknolojileri ve eğitimin etkileşiminin sonucu 1930’larda Türkiye‘ye girdi. Ancak 2020 yılında yaşanılan COVİD-19 salgını ile her şey uzaktan eğitim haline geldi. Peki Türkiye’nin her bölgesinde uzaktan eğitim hakkıyla gerçekleştirilebildi mi? Erzurum’un dağ köylerinden birindeki ortaokulda…

Oku
Kunduz: Soru Sormanın En Kolay Yolu

Kunduz: Soru Sormanın En Kolay Yolu

Öğrenme soru sormakla başlayan bir süreçtir. Soru soran öğrenci öğrenmeye hazırdır ve sorusunu o an sorarak merakını öğrenmeye dönüştürmelidir. Eğitim her yerden ve her saatte erişilebilir olmalıdır. Ülkenin neresinde olursa olsun, günün hangi saatinde olursa olsun öğrenci o an sorusunu…

Oku
JigSpace Sanal Gerçeklik Uygulaması

JigSpace Sanal Gerçeklik Uygulaması

Günümüzde birçok alan da sanal gerçeklik uygulamalarıyla karşılaşmamız mümkündür. Fakat bu alanların hepsine tek bir uygulamayla erişmemiz çokta kolay değil. JigSpace adlı İOS uygulama kendi içerisinde birçok alan için sanal ortam ve materyal hazırlayabiliyor. Bu uygulamayla öğretmenler farklı farklı derslerde…

Oku
Hello Ruby Kodlama Kitabı Nedir?

Hello Ruby Kodlama Kitabı Nedir?

Hello Ruby: Programlamayı eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde çocuklara öğretmek için çocuklar, ebeveynler ve eğitimciler için araçlar oluşturan bir kitaptır. Kodlamayı basit düzeyde elle çizilmiş resimleri kitaplara ekleyerek çocukların hikaye okurken düşünmesini, hikaye sonlarındaki alıştırmalar ile birlikte de hareket edip…

Oku
Hayalet Titreşim Sendromu (Phantom Vibration Syndrome)

Hayalet Titreşim Sendromu (Phantom Vibration Syndrome)

Hayalet Titreşim Sendromu, artık teknoloji ile birlikte günümüzde çoğu insanda rastlanan bir durumdur.  Hayalet Titreşim Sendromu içinde bulunduğumuz dönem içerisinde kimsenin elinden düşürmediği akıllı telefonların aslında cebimizde titremese bile bizim titrediğini sandığımızdan dolayı ortaya çıkmış bir durumdur. Ortaya çıkan bu…

Oku
Özel Eğitimde Sanal Gerçeklik

Özel Eğitimde Sanal Gerçeklik

Özel eğitimde sanal gerçeklik teknolojisinin kullanımını incelemeden önce sanal gerçeklik kavramına bir göz atalım. Sanal gerçeklik, bilgisayar üzerinde kurgulanarak oluşturulan ortamların, sanki içindeymişiz gibi algılamamızı sağlayan birçok duyu organı ile gözlemleyebildiğimiz etkileşimli ortamlardır. Yıllardır bu konu üzerinde çalışmaların yürütüldüğü sanal…

Oku
Kalite Kontrol Mühendisi Nedir? Ne Yapar?

Kalite Kontrol Mühendisi Nedir? Ne Yapar?

Kalite Kontrol Mühendisi Nedir? Kalite mühendisliği, bir ürünün kalitesini ve sürecin kalitesini ölçmek, belirlemek ve düzeltmek amacıyla mühendislik bilimlerinin gerektirdiği işlemler, yöntemler ve teknikler kullanarak planlama ve kontrol etme sistemlerini hazırlar, uygular ve geliştirir. Kalite mühendisliğini ortaya çıkaran kişi DR….

Oku
Ters Yüz Öğrenme Modelinde W-S-Q Tekniği

Ters Yüz Öğrenme Modelinde W-S-Q Tekniği

Harmanlanmış modelin alanı olan ters yüz öğrenme modeli Jonathan Bergmann ve Aaron Sams tarafından geliştirilirmiştir. Bu modelde öğretici öğrencilere konuyla alakalı video veya çeşitli web sayfaları gönderir. Öğrencilerden gönderilen kaynakları bireysel olarak incelemeleri beklenir. Daha sonra ise öğrenciler sınıf ortamında…

Oku
Bilgisayarsız Kodlama Etkinlikleri: Çocuklar İçin

Bilgisayarsız Kodlama Etkinlikleri: Çocuklar İçin

Kodlama: Yapılması gereken işlerin belirli bir düzen içinde ve belirli şartlara göre sıralanmasıdır. Günümüzde kodlama eğitimi çocuklara 21.yüzyıl becerilerini kazandırma da etkilidir. Yaratıcı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme 21. Yüzyıl becerilerindendir. Üreten, çalışan, yeni programlar geliştiren bir nesil yetiştirmek…

Oku
LearningApps ve Otsimo (İçimdeki Hazine)

LearningApps ve Otsimo (İçimdeki Hazine)

Teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte insanların teknoloji ve internet kullanımı günümüzde hat safhaya ulaşmış bulunmaktadır. Bu denli teknoloji kullanımı ülkelerin eğitim sistemini de etkilemektedir. Bizim ülkemizde gelişen teknolojiden yararlanarak eğitim seviyesini üst düzeylere taşımaya çalışan ülkelerden biridir. Teknolojinin eğitim sürecine…

Oku
Nöropsikiyatri Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

Nöropsikiyatri Nedir? Alt Dalları Nelerdir?

Nöropsikiyatri, insanların davranışlarını ve beyinlerinin işlevleri arasındaki ilişkileri inceleyen ve davranış bozukluklarının sebeplerini araştıran bir tıp alanıdır. Genel manada nöropsikiyatri ile nöroloji ve beyin cerrahisi kliniklerinde takip edilen beyin tümörleri, epilepsi, doğuştan gelen beyinsel rahatsızlıklara, gelişimsel bozuklukların sebebinin saptanması ve…

Oku