Computer Vision (Bilgisayar Görüşü) Nedir?

Computer Vision (Bilgisayar Görüşü) Nedir?

Computer Vision (Bilgisayar Görüşü), insan görsel sisteminin yapabileceklerini anlama ve otomatikleştirmede üst düzey bir anlayış kazanabilme ile ilgilenen disiplinler arası bir bilimsel alandır. Bilgisayar Görüşünün amacı, bilgisayarların olabildiğince insanlar gibi görmelerini yani yaşam içerisindeki sahnelere veya nesnelere anlam yüklemesini sağlamaktır. Bu bağlamda anlam yüklemek, görsel verilerden sembolik bilgilerin çözülmesi olarak görülebilir. Bilgisayarlar için bu, fotoğraflar ve videolar gibi görsel verilerdir. Bilgisayar Görüşü ilk olarak 1950’li yıllarda Ay’dan alınan görsel verileri anlamlandırmak için, 1990’lardan sonra ise görsel verileri daha estetik kılmak için kullanılmıştır. 2000’li yılların ortasında ise videoların yaygınlaşması ile hareketli nesneleri algılamak ve anlamlandırmak için kullanılmıştır.

“Konuşma Tanıma Teknolojisinin Gelişimi” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Computer Vision (Bilgisayar Görüşü) Görevleri
 • Tanıma, ilk olarak tanıma görevi görüntü verilerinin bir nesne veya özellik içerme durumunu belirlemektedir. Tanıma görevinin alt başlıklarında ise nesne tanıma, tanımlama ve algılama görevleri bulunmaktadır.
 • İçeriğe Dayalı Görüntü Alma, oluşumunda farklı türden içerikler bulunduran geniş bir görüntü kümesinden ayrımlar yapıp istenilen görüntüleri elde etmeyi sağlar.
 • Poz Tahmini, belirlenen bir nesnenin çekim yapan kamera baz alınarak konumunu veya yönünü tahmin etmede kullanılır.
 • Hareket Analizi, bu görev üç ayrı başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; Egomotion, İzleme ve Optik Akıştır.
  • Egomotion, döndürme ve çevirmeler sonucunda kamera ile üretilen bir görüntü kümesinden belirlemeler yapılmasıdır.
  • İzleme, görüntü kümesindeki hedef noktaların veya nesnelerin hareketlerinin takip edilmesidir.
  • Optik Akış ise görüntüde var olan her noktanın görüntü düzlemindeki hareketlerini belirlemek için kullanılmaktadır.
 • Yeniden Sahne Kurma, bir sahnenin veya videonun birden çok görüntüsü verilerek sahnenin yeniden yapılandırılmasını ve 3D modelinin hesaplanmasını sağlamaktır.
 • Son olarak Görüntü Onarımı görevi ise görüntüleri daha iyi ve estetik kılmak için iyileştirme, bulanıklıklardan ve gürültülerden arındırmak için kullanılmaktadır.
“Etkileşimli bilgisayar görme sistemi” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Computer Vision (Bilgisayar Görüşü) İçerisinde Hangi Teknolojileri Barındırır?

Bilgisayar Görüşü oluşumu için görüntü işleme, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin kullanımı gerekmektedir. Görüntü İşleme Teknolojisi, uydu, kamera ve telefon gibi cihazlardan elde edilen görüntüleri iyileştirme, gürültülerden arındırma ve gerektiği noktalarda onu sıkıştırmaktır. Görsel veri çıktıları alındıktan sonra onlardan anlam çıkarma ve bağlantılar kurma işlemini ise makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojileri üstlenir. Tüm bu işlemler sonucunda Computer Vision (Bilgisayar Görüşü) ortaya çıkmaktadır.

“Yapay Zeka Makine Öğrenimi Derin Öğrenme İlişkisi” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir