Eğitim 4.0 ve Endüstri 4.0 İlişkisi Nedir?

Eğitim 4.0 ve Endüstri 4.0 İlişkisi Nedir?

Eğitim 4.0 her alanında artık endüstrinin kullanılmasıyla eğitimi daha etkili bir hale getirmek mümkün kılınmıştır. Eğitimin hemen her alanında kullanılan teknolojiler aslında Endüstri 4.0’ın eğitimde kullanılmasına örnek verilebilmektedir. Örneğin bulut bilişimin eğitimde kullanılması ile bilgi daha rahat ve sistematik olarak depolanabilmekte, nesnelerin interneti ile teknoloji somutlaştırılabilmekte, 3B yazıcılar ile eğitimde kullanılabilecek en küçük materyalden insan organlarına kadar onlarca şeyin üretimin yapılması bunlara örnek olarak verilebilir.

Dünyanın tarım toplumundan endüstri toplumuna ve ardından enformasyon toplumuna bürünmesinden sonra bilgi toplumuna dönüşmesi sadece sanayi ve imalat sistemlerinde görülmemektedir. Bunun yanı sıra eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda da endüstri 4.0 kendisini göstermektedir. Endüstri 4.0 olarak bilinmekte olan teknolojik gelişimler ve değişimler sonrası bir takım yeni kavramlar doğmuştur. Bunlar sağlık 4.0, çevre 4.0, lojistik 4.0, tarım 4.0, toplum 5.0 ve eğitim 4.0 gibidir. Günümüzde endüstri 4.0 dünyada hızlı bir şekilde dijital dönüşümü tetiklemektedir. Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği dönüşüm ve etkiler ile ortaya çıkan dijital dönüşüme ise Eğitim 4.0 denilmektedir(Puncreobutr, 2016).

Eğitim 4.0 Aşamaları:

Bu kavramla ilgilide Endüstri 4.0 gibi 4 aşamadan söz edilmektedir. Bunlar;

Eğitim 1.0: Endüstri 1.0’ın yaşandığı dönemde bilgi öğrenciye kavramlar yoluyla aktarıldığı bir dönemdir.

Eğitim 2.0:  Öğrencilerin fabrikada üretilmekte olan ürünler olarak, okullarında fabrika olarak görüldüğü bir dönemdir. Sınavlarda eğitimin kalite kontrolünü sağlayan mekanizmalar ve diplomalar ise bunun garanti belgesi olarak görüldüğü bir dönemdir.

Eğitim 3.0: Gelişen teknoloji ve bu teknolojinin hayatın her alanında kendisini göstermesi ile birlikte kendi kendine öğrenme olgusu gündeme gelmiştir. Bu dönem internetin ve sosyal medyanın eğitimde yoğun olarak hissedildiği bir dönemdir. Öğrencilerin bilgiyi tüketen değil üreten bireyler olarak eğitilmesi hedeflenmiştir.

Eğitim 4.0: Artık Endüstri 4.0’ın getirdiği değişiklikler ile inovasyonun etkisi eğitimde de hakim olmaya başlamıştır. Bu dönemde eğitim-öğretim araçları da görselleştirilmektedir. Yaşam boyu öğrenme bu dönem eğitiminin ana felsefesidir. İşbirliği, yaratıcılık, dijital okuryazarlık, girişimcilik gibi yeteneklerin geliştirilmesi öğrenme kazanımı olarak belirlenmektedir. Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel ve analitik düşünme becerilenin gelişmesi hedeflenmektedir. Hayat boyu öğrenmenin giderek öneminin arttığı Endüstri 4.0 ve Eğitim 4.0 döneminde oluşacak değişim ve dönüşümler aşağıdaki gibi listelenebilir;

 • Her zaman ve her yerde eğitim.
 • Kendi yeteneklerine uyarlanabilecek kişiselleştirilmiş eğitim ile öğrencinin sisteme uyarlanmaya çalışıldığı değil, sistemin öğrenciye uyarlandığı eğitim.
 • Kendi kendine öğrenme.
 • Proje tabanlı öğrenme.
 • Bilgisini ihtiyacı olduğu anda kullanabilmeyi sağlama.
 • Sanal mentorlar kullanma.
 • Öğrenmeyi en uygun hale getirecek web arayüzü geliştirme.

Endüstri 4.0 ‘ında getirdiği yenilikler ve teknolojilerinde bu seçenek aktif olarak kullanılmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibi listelenebilir;

Endüstri 4.0’ın Eğitime Katkıları Nelerdir?
 • Geçmiş bilgi birikimi ve teknolojik gelişmelerin eğitime entegre edilmesi,
 • Eğitim için harcanan büyük maliyetin düşürülmesi,
 • Daha kısa sürede daha etkili bir şekilde bilgi üretilmesi,
 • Ülkelerin gelişmişlik düzeyinde yükselme görülmesi ve
 • Üretilen bilgi artsa da bu bilginin geçerlik ve güvenirlik oranı da artmaktadır.

Örneğin 20-30 yıl önce önce 1 milyon dolar olan bir eğitimin bugünde 700-800 bin dolar maliyetler ile verilebilmesi mümkündür. Bunun yanı sıra bilgi üretimi de 20-30 yıl önceye nazaran onlarca kat artmaktadır. 

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir