Kitap Okumak Size Ne Fayda Sağlar?

Kitap Okumak Size Ne Fayda Sağlar?

Kitap Okumak , yazılı iletişimleri duyu organları yoluyla algılayarak, algılananı, anlamlandırma ve yorumlama amacı ile zihnin duyu organları ile ortaklaşa yaptığı bir etkinliktir. Tinker ve McCullough’a (1968: 8) göre ise “Okuma, geçmiş yaşantılar aracılığıyla oluşturulan anlamların hatırlanması ve okuyucunun hâlen sahip olduğu kavramları kullanarak yeni anlamlar kurması için uyarıcı olarak görev yapan basılı ve yazılı sembollerin tanınması, algılanmasını içerir.” Bu tanımlar ışığında kitap okumanın bireylere sağladığı bazı faydalar bulunmaktadır.

Kitap okumanın faydaları
  1. Yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü geliştirir

Yaratıcı düşünme doğuştan gelen bir özellik değildir. İnsanlar yaratıcı düşünme becerilerini sonradan öğrenerek ve okuyarak kazanırlar. Bilindiği üzere kitapların çocukların bilişsel ve duygusal gelişimlerine etkisi büyük kitap okuyan çocukların hayal dünyaları da gelişmekte, hayal dünyaları gelişen çocuklarda yaratıcı ürünler ortaya koyar. Sürekli kitap okuyan insanların çevresine, dünyaya bakış açıları farklılaşır. Olayları daha net anlar ve bağlantıları kolayca kurabilir. Farklı açılardan çok rahat değerlendirme yapabilir ve kendilerine sonuçlar çıkarabilirler. Analitik düşünme becerisi de kazanmaktadırlar.

  1. İfade yeteneğini gelişir

Bireylerin kitap okuması kelime haznelerinin gelişmesine olaylara daha geniş perspektiften bakmasını sağlamaktadır. Anlaşılır kavram ve ifadeler kullanırlar. Kullandığı kelimelerle karşısındaki insana kendini çok rahat anlatabilir ve insanları etkileyebilirler. Hitabet yetenekleri gelişir, insanlarla daha rahat iletişime geçebilirler. Kitap okuyan bireylerin kelime dağarcığı genişler, üslupları ve konuşmalarındaki akıcılıkta hemen fark edilir.

  1. Özgüven verir

Kitap okuyan bireyler hiç alakaları olmadığı konularda bile bir fikir sahibi olurlar. Kültürleri artar birçok konuda mutlaka konuşacak bir şeyleri olur. Konu hakkında bilgisi olan insanlar susmaz bulunduğu ortamda kendini geri çekmez, konuşmaktan korkmaz tartışmalara girebilirler, bildiklerini savunmaya çalışır. Buda bireye özgüven verir ve birey kendini ifade ettiği için mutlu olur.

  1. Stresi önler ve Mutlu eder

Kitap okuma süresince yaşanılan sıkıntılardan uzaklaşmış olur insanlar farklı dünyalar keşfederler, bu nedenle kendi sıkıntılarına ara vermiş olurlar. Ayrıca Kitaplarda okudukları hayatlarla kendi hayatlarını da içselleştirmiş olurlar. İyi bir hikâye okuduklarında mutlu olurlar, kötü hikâyeler okuduklarında içselleştirerek streslerini azaltırlar. Okudukları hikâyelerle dünyadaki iyi ve kötü duyguların farkına daha kolay varırlar. Bu duygularla baş etmeleri de kolaylaşır.

  1. Öğrenmeyi Kolaylaştırır

Kitap okumak algılarımızı açmakta ve düşünce yapımızı geliştirmektedir. Sürekli kitap okuyan bireylerin okuduklarını daha iyi anladığı bilinmektedir. Beyin ne kadar çok çalışırsa o kadar verimli hale gelmekte, Kitap okuyarak sürekli beyni aktif etmiş oluyoruz bu nedenle olayları, olguları, kavramları anlamlandırmamız daha da çabuk hale gelmektedir. Kitap okuyan bireylerin eğitimlerinde, İşlerinde ve sınavlarındaki başarıları çok daha yüksektir.

  1. Vizyon genişler

Kitap okuyan bireyler sürekli farklı hikâyelerle tanışır, bu hikâyelerin birçoğunu kendi yaşamıyla kıyaslar ve hayalleri doğrultusunda bireyde yeni pencerelerin açılmasına neden olur. Açılan her bir pencere bireyin gelişimine ve isteklerine katkı sağlar. Yeni şeyler öğrendikçe, öğrendiklerini hayatına katmak ister. Bu nedenle birey okuduğu kitaplarla hayallerini sürekli şekillendirir. Buda bireyin vizyonunun genişlemesini sağlar.

Kaynak 1 için tıklayınız.

Kaynak 2 için tıklayınız.

Eğitim kategorisindeki içerikler için tıklayınız. Kitap tanıtımları için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir