Konuşma Halkası Nedir? Nasıl Uygulanır?

Konuşma Halkası Nedir? Nasıl Uygulanır?

Konuşma Halkası Tekniği; görüş ve düşünce farklılığı olan öğrencilerin birbirlerini görmeye ve bu farklı düşüncelere saygı göstererek davranışlarını geliştirmeyi sağlayan bir tartışma tekniğidir. Bu tekniğin amacı, sınıf içerisinde güven ve saygı ortamını oluşturarak öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimlerini ve ilişkilerini geliştirmektir. Aynı zamanda öğrenciler kişinin başkası yerine kendini koyarak empatik davranmasını yani onun gibi düşünmesini amaçlar. Konuşma halkası tekniği öğrencilerin bütününün derse aktif katılımını sağlar. Farklı konulardaki öğrencilerin görüşlerini alarak, tartışmayı oluşturmak için tüm öğretim aşamalarında aynı zamanda farklı derslerde de kullanılabilir. Ayrıca şu konularda da sıklıkla kullanılır:

 • Sınıf içinde, okul ve bahçedeki kuralları ve sorumlulukları belirtmede,
 • Duyguları açıklarken,
 • Okul alanında yaşanılan şiddet ve dışlama gibi tartışma konularında,
 • Dinleme ve dikkat toplama becerisini geliştirebilmede,
 • Oyun oynama,
 • Öğrencilere daha çok sorumluluk ve görev vermede kullanılabilir.
Konuşma Halkasının Uygulama Aşamaları Nelerdir?
 • Sınıftaki masalar kenara çekilerek sandalyelerle yuvarlak bir oturma alanı oluşturulur.
 • Bu yöntemi uygularken kuralları öğrencilerin görebileceği yere yazın veya bir duvara asın.
 • Bir olay örgüsü anlatılır (masal, öykü, film vs.) veya canlandırma yapılır. Öğretmen tartışılacak bir konuyu belirler.
 • Konuşma sırasını belirtecek bir nesne bulundurulur (top, kalem vb. cisimler). Bu cisim elden ele dolaşarak konuşma sırasını bir başka kişiye verir.
 • Konuşma başlatılarak durum anlatılır ya da canlandırma yapılır. Konuşma nesnesini yanınızdakine vererek konuşma başlatılır.
 • Konuşmak istemeyen öğrenci ‘’pas’’ diyebilir. Bir sonraki tura kadar cesaret toplaması veya aklındakini toparlaması sağlanır.
 • Konuşulan kişinin yüzüne bakılır.
 • Yalnızca sıra gelince ve elimizde konuşma nesnesi varken konuşulur.
 • Kırıcı sözler kullanılmaz.
 • Konuşan kişiler dikkatle dinlenir ve sözü kesilmez.
 • Yaptığımız görüşlerin gerekçesi açıklamaya çalışılır.
“Akvaryum Tekniği Nedir? Nasıl Kullanılır?” başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.
Konuşma Halkasının Avantajları Nelerdir?
 • Öğrenciler kendilerini daha rahat ifade ederler.
 • Öğrencilerin empati yapma becerisi gelişir.
 • Öğrenciler duygu ve düşünceleri ayırt edebilirler.
 • Görüş ayrılıklarına saygı duymalarını sağlar.
 • Öğrencilerin iletişim kurma becerisi gelişir.
 • Öğrencilerin daha rahat karar verme becerisi gelişir.
 • Derse aktif katılım sağlar.
 • Sınıfta etkili bir iletişim oluşmasını sağlar.
Konuşma Halkasının Dezavantajları Nelerdir?
 • Utangaç veya içe kapanık çocuklar konuşma zorunluluğu olduğu için dersten soğuyabilirler.
 • Zaman sorunu yaşanabilir.
 • Tartışmalar çok sesli olabilir.
 • Konu farklı yerlere dağılabilir.
 • Tüm ders ve konularda uygulamak mümkün olmayabilir.
 • Fiziki yapısı uygun olmayan sınıflarda oturma düzeni sağlanamayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir