MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK KURS)

MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK KURS)

Gelişen teknoloji ile birlikte günlük hayatta yaptığımız pek çok iş gibi derslerimizi de internet üzerinden gerçekleştirmeye başladık. Bu ihtiyacı karşılamak için internet üzerinde birçok platform bulunmaktadır. Bu platformlardan birisi de MOOC’ lardır.

MOOC’ un kitlesel çevrimiçi açık kurs demektedir. İnternet üzerinden verilen kursların aynı anda birçok kişiye açık bir halde sunulmasıdır. İnternette bir çok eğitim kanalı, platformu bulunmaktadır. MOOC’ ların bu platformlardan farkı sisteminin bir okul gibi işlemesidir. Yani öğrencilere ödevler verilmekte, öğrenciler kendi aralarında iletişim kurabilmekte ve yapılan ödevler notlandırılabilmektedir. Kısaca bir uzaktan eğitiminin sorumluluğunu üstlendiği, öğrencilerin kendi öğrenmesinden sorumlu tutulduğu bir yöntemdir. Fakat uzaktan eğitimde bazen öğrenciler pasif kalabilmektedir. MOOC’ larda ise bu dezavantaj ortadan kaldırılmak için çalışılmaktadır. Bunu öğrencilerin kendi aralarında iletişimlerinin sağlanması ile gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu etkinlik ile öğrencilerin işbirlikli bir şekilde öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendilerini ilgili sanal sınıfın bir parçasıymış gibi düşünmektedir.

MOOC (KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK KURS)

 

MOOC’ lar daha çok Amerikan kolej ve üniversitelerince uygulanmaktadır. Öğrencilere birçok dersin içeriğini ücretsiz bir şekilde sunmakta ve daha fazla öğrenciye ulaştırmak için çalışılmaktadır. Bu kapsamda Stanford, MIT, Harvard, Berkeley, Duke gibi üniversiteler geniş kapsamlı bir şekilde MOOC eğitimi vermektedir. Bazı kurum ve kuruluşların vermiş olduğu MOOC eğitimler mooc.org çatısı altında toplanmıştır. Bu platformda verilen derslerin materyalleri haftanın belli bir günü sisteme yüklenmektedir fakat öğrenciler bu materyaller yüklendikten sonra istedikleri zamanda ulaşabilmektedirler.

Mooc’ları özetlemek gerekirse;

  • Gelişen teknoloji ile beraber iş ve yaşam biçimleri de gelişmeye/değişmeye başlamıştır. Bu nedenle öğrenilmesi gerekenler ve kapsamları da aynı oranda artmıştır.
  • Eğitim hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim sayesinde insanlar ihtiyacını karşılamaktadır.
  • Artan bilgi çeşitliliği ve hızına bağlı olarak eğitimde de bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Bu kapsamda eğitim içeriklerine ulaşmak için günümüzde farklı platformlar oluşturulmaktadır.
  • Dijital kaynaklar sayesinde öğrenme olanakları daha da kolaylaşıyor ve ucuzlaşıyor.
  • İnsanlar odaklaşmak istedikleri konuları, gereksiz bilgilerden arındırılmış bir şeklide vakit kaybetmeden dijital kaynaklar sayesinde öğreniyorlar. Bu dijital kaynaklardan birisi de MOOC’lardır.

 

KAYNAKLAR:

DEMIRCI, N. (2014). What is Massive Open Online Courses (MOOCs) and What is promising us for learning?: A Review-evaluative Article about MOOCs  . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 231-256.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir