Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme halkası temelini piaget’in zihinsel gelişim ve yapılandırmacılık yaklaşımı oluşturmaktadır. Öğrencinin öğrenmede aktif bir konumda olması gerektiğini savunan yapılandırmacı yaklaşım, bireyin yaşadığı deneyim ve tecrübeler sonucunda elde ettiği yeni bilgiyi kendisinde var olan eski bilgi ile ilişkilendirmesi sonucunda yeni bilgiyi yapılandırması ve anlamlandırması olarak tanımlanabilir. Yapılandırmacı yaklaşımda bireyin geçmişte edindiği tecrübeleri, deneyimleri ve bilgileri önemlidir aynı zamanda bireyin kendi öğrenme sorumluluğunu alması gerekmektedir. Birey bir bilgi ya da kavramı duyduğunda bunu ilk olarak var olan bilgileri karşılaştırıp anlamlandırmaya çalışacak ve zihinde var olan şemalarla ilişkilendirecektir. Bu yaklaşımın amacı öğrenilen bilginin aynı şekilde tekrar edilmesi yerine bilginin anlamlandırılarak transferinin sağlanması ve yeniden yapılandırılmasıdır. Öğrenme halkası modeli yaygın olarak fen öğretiminde kullanılmaktadır.

Öğrenme halkası modeli ilk olarak Herbert Thier ve Robert Karplus tarafından 1967 yılında 3 aşamalı olarak oluşturulmuştur. Öğrenme halkasının aşamaları;

  • Keşfetme
  • Kavram Tanıtımı
  • Kavram Uygulaması şeklindedir.

3 Aşamalı Model Basamakları
  1. Keşfetme (Exploration): Keşfetme ya da araştırma aşamasında öğrenciler minimum düzeyde yardım alır iken kendi yöntemlerini kullanarak yeni bir durumu, yeni fikirleri, materyalleri araştırır ve incelerler. Öğrencilerin kendi arasında farklı fikirler sunması tartışma ortamı yaratmakta ve farklı fikirlerin çıkması sonucunda öğrenciler kendi fikirlerini analiz ederek tahminler yapmaktadırlar. Bu süreç öğrencilerin kendi fikirlerini analiz ederek sebeplerini ifade etmelerine olanak sağlamaktadır. Fikirlerin analiz edilmesinin ardından bazı fikirler reddedilirken bazı fikirlerin kalmasına karar verilerek sonuçlar toplanır.
“İşbirlikli Öğrenme Neden Gerekli?” Başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.
  1. Kavram Tanıtımı (Term Introduction/Explanation): Kavram tanıtımı, araştırma esnasında keşfedilen örnekler ile ilgili kavramların kullanıldığı basamaktır. Bu basamakta kavramlar öğretmen tarafından bir film ya da kitap ile öğrenciye sunulur. Keşfetme basamağı ile doğrudan bağlantılı bir basamaktır. Öğrenciler keşfetme basamağında yeni materyal, fikir üzerine arkadaşlarıyla etkileşim de olurlar kavram tanıtımı basamağında ise öğrendikleri kavramı öğretmen yardımı ile organize ederler.
“Kullanabileceğiniz 13 Kavram Haritası Uygulaması” Başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.
  1. Kavram Uygulaması (Concept Application/Expansion): Kavram uygulaması basamağında öğrenciler öğrendikleri kavramı yeni durumlar için uygularlar. Bu basamak öğrencinin mevcut bilgiyi başka durumlarda kullanabilmesi ve uygulayabilmesi için önemli bir basamaktır. Uygulama olmadığı takdirde kavramın anlamı o anda öğrenilen tanım ile sınırlı kalabilir. Öğrenci uygulama esnasında öğretmenin yaptığı açıklamaları kendi deneyimleri ile ilişkilendirerek yeni kavramın uygulanabilirliğini genişletmektedir.

Öğrenme halkası modeli uygulanabileceği konu ve alan bakımından esnek bir modeldir. Fakat üç basamağın sırası ve yeri değiştirilemez ya da bir basamak uygulanmadan diğer basamağa geçilemez. Buradaki amaç öğrencilerin yeni bir durum hakkında geçmiş deneyim ve tecrübelerini kullanarak tartışmaları ve fikirlerini test etmelerine olanak sağlamaktır. Daha sonralarda üç aşamalı model geliştirilmiş beş ve yedi basamaklı model oluşturulmuştur.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir