Tam Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tam Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

Tam Öğrenme Modeli, Amerikalı eğitim psikoloğu Benjamin Bloom tarafından “Mastery Of Learning” olarak adlandırmış ve daha çok Carroll’ un Okulda Öğrenme Modeli’ ni temel almıştır. Bu modelde öğrencilerin IQ puanlarının normal dağılım gösterdiğini temel almıştır ve kazandıkları bilgi düzeylerinin de normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşmıştır.  Bu durumda da birçok öğrenci başlangıçta belirlenen nihai sonuca ulaşamayacağı ortaya çıkmaktadır. Tam Öğrenme Modeli’ ne göre, farklı öğrenme hızlarına sahip olan öğrencilere uygun yöntem ve yeterli zaman verildiğinde, olumlu öğrenme ortamı oluşturulduğunda ve bütün şartlar eşit hale geldiğinde öğrenemeyen öğrencinin olmayacağı anlayışını savunur. Yavaş öğrenen öğrencilere imkân ve zaman verildiğinde diğer öncelerin sevilerine gelebilmektedir. Öğrencilerin okul başarısının en az %70 olarak belirlenmiştir ve öğrencilerin verilen kurallara uyması halinde bu öğrenme düzeyinin %80-90 oranında bir seviye artması hedeflenmiştir.

“Okulda Öğrenme ve Öğretme” başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.

Tam Öğrenme Modeli, öğrenme ve öğretme sürecinde yer alan ögelerle, öğrencilerin öğrenme seviyelerini belirli bir ölçüte getirerek düzenli bir şekilde bir araya getirmektir. Bu model, genel yetenek, zekâ ve ailenin sosyo-ekonomik durumu, öğretmenlerin kişilik özellikleri gibi değişkenleri baz almaz. Öğrencinin duyuşsal, bilişsel özellikleri ya da öğretimin niteliği ve kullanılan araç gereçlerle öğrenme tam olarak sağlanabilir. Grupla yapılan bir öğretimdir.

Tam Öğrenme Modelinin amacı; öğrencinin öğrenme becerisini ve gücünü artırarak hızlı bir şekilde öğrenmelerini sağlayarak yeni olanakların oluşturulmasıdır.

“Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)” başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.
Tam Öğrenme Modeli’ nin Değişkenleri

1.Öğrenci Niteliği

Öğrencinin bilişsel ve duyuşsal giriş davranışlarının özellikleri istenilen seviyedeyse sağlıklı bir öğretim ile tam öğrenme gerçekleşebilir.

 • Bilişsel Giriş Davranışları: Öğrencinin sahip olduğu bilgi, beceri, başarı ve yetenektir. Örneğin öğrenci rasyonel sayılar sorularını çözebilmesi için rasyonel sayılarla ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.
 • Duyuşsal Giriş Davranışları: Öğrencinin derse ilgisini, öğretmene karşı ve kendi ile ilgili tutumları oluşturur. Örneğin: Öğrencinin herhangi bir öğretmenle yaşadığı gerilme durumu öğrencinin derse karşı olan tutumunu etkileyebilir. Bu tutumların geliştirilmesinde öğretmenin rolü büyüktür.

2. Öğretim Hizmetlerinin Niteliği

 • Pekiştirme Nedir?

Öğrenciden istenilen ve beklenen davranışın sıklığını artırmak için uyaran verme işlemidir.

 • İpucu Nedir?

Öğrencinin öğreneceği şeyin, yazılı, görsel ya da sözlü ifadelerle hatırlamasıdır.

 • Düzeltme-Dönüt Nedir?

Öğrencilerin istenilen ya da istenilmeyen davranışları hedefe göre düzelten uyarıcılardır.

 • Etkin Katılım Nedir?

Öğrencinin derslerle ilgili bir öğrenme çabasında olmasıdır.

3- Öğrenme Ürünleri

Öğrenme-öğretme etkinlikleri sonucu ortaya çıkarak öğrenci davranışlarında meydana gelen değişikliklerdir.

Tam Öğrenme Modeli Nasıl Uygulanır?

Tam öğrenme Modeli’ nin 4 aşaması vardır. Bunlar;

1-Hazırlık Aşaması

Ünite- Konu- Hedef- Davranışlar- Kazanımlar belirlenerek ayrıntılı bir plan hazırlanır.

2-Uygulama Aşaması

Öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak derse geçilir.

3-Değerlendirme Aşaması

Ders işlendikten sonra konu ile alakalı test uygulanır. Bu test sonucu öğrenmenin en az %70’lik bir dilimde olduğu kontrol edilir.

4-Tamamlama Aşaması

Tam öğrenme modelinin hedeflerine gelemeyen öğrenciler için ek öğretim (ek öğrenme) etkinlikleri planlanır.

“Nearpod İle İnteraktif Sunumlar” başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.
Tam Öğrenme Modelinin Olumlu Yönleri Nelerdir?
 • Her öğrencinin derse katılımı ve anlaması hedeflenir.
 • Pekiştireçler ile davranışların kalıcı olması sağlanır.
 • Öğrencilerin bireysel hızlarını benimser.
 • Öğrenci bir konuyu kavrayana kadar öğrenme süreci devam eder.
 • Bir sonraki konuyu öğrenme kolaylaşır.
 • Öğrencilerde özgüven artışı sağlanarak başarılarına olumlu katkı sağlar.
 • Öğrenciler arasında fırsat ve imkân eşitliği olur.
 • Öğretmen daha iyi hazırlanmış olur.
Tam Öğrenme Modelinin Olumsuz Yönleri Nelerdir?
 • Her öğrencinin öğrenme süresi farklı olduğu için yeni konulara geçmek zaman alabilir.
 • Hızlı öğrenen öğrencilerin sıkılmasına ve motivasyon düşürerek dersle ilgili olumsuz tutum sergilemesine neden olabilir.
 • Müfredattaki konular yetişmeyebilir.
 • Her konu için test gerektiğinden ve tamamlama aşamasındaki etkinliklerde ek materyal kullanıldığı için masraflı bir öğrenme modelidir.
 • Bütün sorumluluk öğretmendedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir