Webquest Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Webquest Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Webquest Nedir ?

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. Bilgiye en kolay ulaşabileceğimiz kaynak ise internettir. İnternet, eğitim alanında da oldukça sık kullanılmaktadır.  Günümüzde eğitimde teknolojik yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Bu amaçla 1995 yılınca Bernie Dodge tarafından geliştirilen webquest öğrencilerin sınıf ortamı dışında bireysel çalışmalarına imkân tanıyan internet tabanlı öğretim ve değerlendirme yöntemidir. Yani öğrencilerin internette araştırdıkları kaynaklarla etkileşimde bulunduğu araştırmaya dayalı bir aktivitedir. Öğretmen olmadan, öğretmenin verdiği kaynaklar ile öğrenciler analiz etme, problem çözme, karar verebilme özelliklerini geliştirerek bir konu hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Öğrencilerin üst düzey becerilerini geliştirmesi için hazırlanan bu yöntemde takip edilmesi gereken adımlar vardır. Webquest adımları giriş, işlem, süreç, bilgi kaynakları, değerlendirme ve sonuç şeklinde sıralanmaktadır.

Webquest Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Giriş:

Webquestin ilk adımı olan bu bölümde amaç konuya giriş yapmak, gerekli ön bilgiyi sağlamak ve öğrencilerin konuya odaklanmasını sağlamaktadır.

İşlem:

Bu adımda konuyla ilgili yapılacaklar hakkında bilgi verilir. Web macerası süresi içinde gerçekleştirilecek görevler verilir. Dodge webquest’te verilen görevleri 11 alt başlıkta birleştirmiştir.
Derleme işlemleri: Konuyu çeşitli yönleriyle toplama olarak ifade edilebilir.
Kendini ifade etme işlemleri: Kişinin karşı tarafa açık, net bir şekilde düşüncelerini duygularını ve gözlemlerini aktarmasıdır.
Yaratıcı ürün işlemleri: Özgün fikirlerle farklı ürünler ortaya koyabilmektir.
Gizemli işlemler: Verilen konu hakkında gizli görevleri bulmak olarak tanımlanabilir.
Gazetecilikle ilgili işlemler: Verilen konu hakkında araştırma yapmak, bilgi edinmektir.
Tasarım işlemleri: Bir konu hakkında özgün bir şekilde çeşitli unsurlardan yararlanarak bir ürün ortaya koyma olarak tanımlanabilir.
Ortak karar verme işlemleri: Grup olarak çalışılırken ortak karar verme sürecidir.
İkna etme işlemleri: Bir konu hakkında kişileri inandırmak demektir.
Kendini sorgulama işlemleri: Bir sorun ve ya da konu hakkında kendini o sorunun temeline koyarak burada ne yapardım? Nasıl hareket ederdim? diye düşünmektir.
Analitik işlemler: Konu hakkında bütünü parçalara ayırarak çözüme ulaşmak için yapılan düşünme şeklidir.
Yargılama işlemleri: Bir konu hakkında düşünmek, yargıya varmak demektir.

Süreç:

Öğrenciler görevlerini yerine getirirken hangi araçları ve hangi yöntemleri uygulayacakları bu adımda detaylı bir şekilde gösterilir. Bu talimatlar açık, anlaşılır ve sade olmalıdır. Öğrenciler Webquest’ de anlatılan konuya çeşitli açılarla bakma imkânlarına sahip olabilmektedir.

Bilgi kaynakları:

Bu adımda öğrencilerin işlem basamağındaki görevleri yerine getirebilmesi için web sayfaları, kitaplar, video kayıtları gibi kaynaklar belirtilir. Belirtilen kaynaklar öğrencinin yaş grubuna uygun olmalıdır.

Değerlendirme:

Öğrencilerin web macerası sonucunda ortaya koydukları ürünlerin nasıl değerlendirileceği bu adımda açıklanır. Tüm adımları kapsayan, belli kriterlere göre hazırlanan rubrikler geliştirilir. Rubriklerin adımlardaki görevlerle paralellik göstermesi gerekir.

Sonuç:

Bu adımda öğrencilerin web macerası sonunda ulaştıkları hedefler belirtilir. Öğrencilerin bu süreçten sonra ne öğrendikleri ne başardıklarına dair özet bilgiyi bu adımda görebilirler. Bu sayede öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirip araştırma ve sorgulama etkinlikleriyle de kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler ödev olarak verilen webquest adımlarını takip ederek etkin bir şekilde öğrenmelerine devam edebilirler. Web macerası bulacağımız sitelerden ikisi Zunal WebQuest Maker ve WebQuest.Org‘dur.

Webquest örnekleri:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir