Programlamada Veri Türü

Programlamada Veri Türü

Bir web sitesi oluştururken yazdığımız kodlarla veriler oluşturuyoruz. Eğer bir muhasebe için web sitesi oluşturuyorsak gelir, gider kısmında doldurduğumuz her sayı bir veridir. Veriler türü tanımlarken gireceğimiz verinin sayısal mı, metin mi yoksa ondalıklı sayı değeri mi alacağını önceden düşünerek tanımlamalıyız. Sık kullanılan veri türleri şu şekilde sıralanabilir;

Boolean: Bu veri türü True ya da false değerlerini alır. Örnek olarak 2+5=7 true değerini alır. 5+4=11 ise false değerini alır. Boolean değer sık kullanılır çünkü az alan kaplar sadece 0 ve 1 ya da true ve false değerlerini saklar. Buda 1 baytlık alan kaplamasına neden olur. Genellikle iki seçeneğin olduğu durumlarda kullanılır bunlar; Kadın-Erkek, Evli-Bekâr, Kapı Açık-Kapalı gibi.

Byte: Sayısal veri türüdür. Tam sayı değerleri için kullanılır. Çok fazla yer kaplamaz. Çok büyük olmayan sayı değerleri için kullanılır. 0 ile 255 arasındaki sayıları için kullanılır. 545 gibi bir değer girdinizde hata verecektir çünkü sayı aralığının dışına çıkmış oluyorsunuz.

Char: Char veri tipini yalnızca tek bir değer gireceğimiz zaman kullanırız. Gireceğimiz değer harf veya rakam olabilir. Bunların dışında özel karakterler ve klavyedeki bütün karakterler olabilir. Char veri tipinde bir değer girdiğimizde daima tek tırnak(‘’) içerisinde yazmalıyız. Örnek olarak ‘1’ , ‘a’, ‘}’ gibi kullanımları doğrudur. Ama ‘24’, ‘ab’,’&&’ gibi kullanımı doğru değildir hata verecektir. Çünkü tırnak içerisinde tek bir karakter olmalıdır.

Double: Ondalıklı sayıları kullanacağımız zaman double veri tipini kullanırız. Eğer double yerine int verini türünü kullanırsak 8/5 işlemini yapmak isterseniz size yine 8/5 değerini verir. Ama double ile 8/5 yazarsanız size 1,6 değerini verir. 64 Baytlık alan kaplar.

C# video ders listemiz aşağıda:


Float: Genel özellikleri, kullanım şekli ve yapısı double veri tipi ile aynıdır. İkisinin arasındaki fark ise float’ın daha az sayı aralığına sahip olması ve kapladığı alan 4 byte’lık olmasıdır. Float veri tipinde değer tanımlarken dikkat edilmesi gereken hususta değerin sonuna küçük veya büyük ‘f’ harfinin koyulmasıdır. Örnek: Kilo = 6,95f,  Maas= 2500,65F

İnt: Matematiksel işlemler yapacaksak veya gireceğimiz veri sayısal değerde ise int veri tipini kullanıyoruz. Ondalıklı sayıları hesaplayamaz sadece tam sayıları kullanır. 32 Baytlık alan kaplar. En çok kullanılan sayısal veri tipidir. Örnek olarak 289+45-20 gibi işlemleri int veri tipi ile yaparız. Long ve short veri tipleri ile arasındaki fark ise long 64 Baytlık alan kaplar sayı aralığı daha fazladır. Short ise 16 Baytlık alan kaplar int’e göre daha az sayı aralığı vardır. Sayı Aralığı: -2.147.483.648 \2.147.483.647

Long / Short: İnt veri tipi ile kullanım şekli ve yapısı olarak aynı özelliklere sahiptir. İnt veri tipinden farkları sayı aralıklarıdır. Long veri tipi 8 byte’lık alan kaplar. Sayı Aralığı: -9.223.372.036.854.775.808\ 9.223.372.036.854.775.807 dir. Long int veri tipinin yetmediği sayı aralıklarında tercih edilir. Short veri tipi ise 2 byte’lık alan kaplar. Sayı Aralığı: -32.768 \ 32.767 dir. Short veri türü int’e göre daha az sayı aralığına ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

String: Metinsel ifadeler kullanacağımız zaman işimize yarayan bir veri tipidir.  Çoğunlukla uzun text yazıları, cümleler veya en basit olarak adımız, soyadımız, adresimiz gibi metinsel ifadelerde kullanacağımız veri tipidir. String bir değişken tanımladığımızda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. String veri tipinde bir veri oluştururken daima çift tırnak(“”) içerisinde yazmamız gerekiyor. String veri türü de metinsel ifadeler için sıkça kullanılan veri türüdür. Nedeni ise string veri türü kullandığımız zaman 16 Baytlık alanın tamamını tutmaz. Sadece bizim yazmış olduğumuz yazı kadar alan tutar.

Bu veri türlerini ilerleyen derslerimizde kullandıkça daha iyi anlayacaksınız.

C# ile ilgili içerikler için tıklayınız. Akademi kategorisindeki içerikler için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir