Proje Tabanlı Öğrenme İle Öğretime Rehberlik Etmek İçin 25 Soru

Proje Tabanlı Öğrenme İle Öğretime Rehberlik Etmek İçin 25 Soru

Bir proje planlarken ya da öğrenciler kendileri için bir proje, ünite planlarken göz önünde bulundurulacak soru türlerini organize etmek yararlı olabilir. Bu noktada saf akademik planlama için kontrol listesi olarak kullanılacak bir soru listesi oluşturmak yerine, daha çok ilgi çekici ve öğrenci merkezli projeler yaratmaya olanak sunacak sorular tasarlandı. Sorular en basitten en karmaşığa doğru çeşitli spekturumda organize edildi.

BASİT

1. Öğrencinin rolü nedir? (Tasarımcı, Mühendis, Sanatçı, Kültürel Eleştirmen, Natüralist)
2. Amaçları nedir? Ne yapıyorlar ve proje ile ne yapılacak?
3. İzleyicileri kim? Projenin tasarım, etki veya etkisinin izleyicisi kim?
4. Anlamlı etkileşimi teşvik etmek için farklı öğrenme alanları (örneğin, sınıf, ev, dijital) birlikte nasıl çalışabilir? Her öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamak için kişiselleştirilmiş iş akışı tasarlandı mı?

TEMEL

5. Her öğrencinin bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı vardır? Bunu kim sağlayabilir? Bu öğrenci için ne kadar yapı yeterli olur? (Puanlama Rehberi, Öğretmen Tarafından Sağlanan Araçlar, Bölüm vb.)
6. ‘Bilmeniz Gerekenler’ nedir?  Nereden geldi? Otantik mi? Öğretmen temelli, okul temelli, müfredat temelli veya öğrenci temelli mi? Her birinin sonuçları nelerdir?
7. Ünitenin odak noktası hangi akademik standartlardır? Biçimlendirici değerlendirmeden elde edilen veriler, (bu standartları hedefleyen) öğretmenlere ve öğrencilerin projeye cevap vermesine nasıl yardımcı olacaktır?
8. Projenin kalitesi için öğrenme geri bildirimini kim, ne zaman, nasıl sağlayacak?  Akademik standartlarda ustalığa doğru ilerleme nasıl olacak? Harfler, sayılar, standart ustalık meselesi olarak veya başka bir şekilde “derecelendirilecek” mi? Öğrenci anlayışını en iyi hangi yolla destekler?

9. Öğrenci ivmesini korumak için ürün nasıl geliştirilmelidir? “Öğretmenin giriş yapma” işaretleri nelerdir?
10. Değerlendirme, yineleme ve üst biliş, öğrenci anlayışını nasıl geliştirir?
11. Öğrencileri (şefkat, tecrübe, ses, seçim, yetenek, merak) projeye nasıl çekilebilir? Bu özellikler her öğrenci için aynı mıdır? Ayrıca, öğretmenlerin süreçteki rolü nedir?
12. Ne tür kalite kriterleri vardır? Projenin “işe yarayıp yaramadığını” nasıl anlayabiliriz? Geçekleştirilen proje etkili midir? Bu kalite kriterlerini kim tasarlar?

İLERİ

13. Öğrenci ne tür projeyi asla unutmaz?
14. Projenin başarısı için en kritik olan (yaratıcılık, kritik düşünce, organizasyon, kilit taşı) nedir?  Hepsi geçerli olabilir mi? Sizin veya öğrencinin en çok değer verdiği faktörlere odaklanmak için proje nasıl tasarlanabilir?
15. Öğrenciler gerçek toplulukları çözmek için yerel topluluklarında nasıl çalışabilir? Anlamlı fırsatları kullanabilir mi?
16. Teknoloji kullanımı, projenin başarısı için dikkat dağıtıcı, yararlı veya kritik midir?
17. Projenin sorgu odaklı olması mı probleme dayalı olması mı daha mantıklı geliyor?
18. Öğrenciler özel bir şey üretmek için benzersiz şemalarını ve temel bilgilerini nasıl geliştirebilir?
19. Yinelemenin projedeki rolü nedir?
20. Proje ürün bazlı, servis tabanlı veya araştırmaya dayalı mı?
21. Öğrencilerin kendi düşüncelerini görmelerine, engelleri, fırsatları belirlemelerine ve kendi kendilerini yönlendirecek şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak için dikkat, projeye dahil edilebilir mi?

KARMAŞIK

22. Hangi filtreli (örneğin, öğretmen tarafından seçilen bir kitap, bir ansiklopedi) ve filtrelenmemiş bilgi kaynakları (örneğin bir Google araması, bir sosyal medya akışı) işbirliği içinde kullanabilirler?
23. Hangi öğrenme taksonomileri veya bilişsel eylemler öğrencileri en iyi düşünmeleri için kullanılabilir?
24. Öğrencinin en iyi çalışması için en anlamlı ölçek hangisidir?
25. Proje, öğrencinin eksiklerini düzeltmeye çalışmak yerine güçlü yanlarını geliştirmek için mi tasarlandı?

Kaynak: https://www.teachthought.com/project-based-learning/a-project-based-learning-spectrum-25-questions-to-guide-your-pbl-planning/?fbclid=IwAR10k_LHNBywICSRPeCGHowC1BYh0VGfLQ4zCl0Pym8du38BAF-t8d1MbmQ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir