7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli 5E modeli üzerine geliştirmeler yapılarak elde edilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı esas alır. Yapılandırmacı yaklaşımda amaç öğrencinin kendini etkin katarak, yaparak, yaşayarak bilgi edinmesini sağlamak ve bunu zihninde inşa edilecek hale getirmektir. Eğitimdeki 7E Modeli  yedi aşamadan oluşur: teşvik etme, keşfetme,…

Oku
Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme halkası temelini piaget’in zihinsel gelişim ve yapılandırmacılık yaklaşımı oluşturmaktadır. Öğrencinin öğrenmede aktif bir konumda olması gerektiğini savunan yapılandırmacı yaklaşım, bireyin yaşadığı deneyim ve tecrübeler sonucunda elde ettiği yeni bilgiyi kendisinde var olan eski bilgi ile ilişkilendirmesi sonucunda yeni bilgiyi…

Oku