7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli 5E modeli üzerine geliştirmeler yapılarak elde edilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı esas alır. Yapılandırmacı yaklaşımda amaç öğrencinin kendini etkin katarak, yaparak, yaşayarak bilgi edinmesini sağlamak ve bunu zihninde inşa edilecek hale getirmektir. Eğitimdeki 7E Modeli  yedi aşamadan oluşur: teşvik etme, keşfetme, açıklama, genişletme, kapsamına alma, değiştirme ve inceleme-sınama aşmalarından oluşur.

Aşamaları

1.aşama Teşvik Etme: Öğrencilerin hazırbulunuşlukları ve ne hakkında düşündükleri tespit edilir. Bunu nasıl yaparız: öğrenciye konu ile ilgili sorular sorup öğrencinin fikirlerini ve düşüncelerini alıp onu derse hazırlarız. Öğrencilerin konuya karşı ilgilerinin çekilmeleri sağlanır. Bu sayede öğrencileri derse teşvik etmiş oluruz.

2.aşama Keşfetme: Öğrenciler bir problem için serbest şekilde, sınırlandırılmadan düşünmeleri istenir. Çözüm için ürettiği fikirleri tartışma havası içinde tüm sınıf tartışırlar. Öğrenciler burada aslında kendi düşüncelerini de sorgular bu problemin çözümünde bu fikir işe yarar mı, bu çözüm fikri fazla mı abartılı oldu gibi kendini sürekli sorgular ve en iyi çözümü bulmak için çaba sarf eder.

3.aşama Açıklama: Öğrenciler grup çalışması ve öğretmenin rehberliğinde farklı kavramları beraber tanımlamaya, anlamaya çalışır. Sonra öğretmen öğrencilerden yaptıkları etkinliklerin sonucunda ne öğrenip ne öğrenmediklerini sorular sorarak edindikleri bilgilerin açıklamalarını yapabiliyor mu gibi testler yaparak öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışır. Öğretmen bu aşamada sorular sorup öğrencilerin doğru cevaba ulaşmaları için onlara yardımcı olur ve rehberlik görevini yürütür.

4.aşama Genişletme: Öğretmen öğrencilerin kavramları araştırmalarını, öğrenmelerini ve kullanmalarını ister. Öğrenciler ise eski bilgi ile yeni bilgi arasında bağlantı kurarak zihinlerinde inşa etme işlemini yapar. Bu aşamada öğrenciler probleme karşı çözüm yolları arayıp bu çözüm yollarını denemeye çalışır. Öğretmen burada yine rehberlik etme görevini yürütür.

5.aşama Kapsamına alma: Öğrenci burada eski bilgi ile yeni bilgiyi karşılaştırır ve yeni bilgiye anlam kazandırma aşamasıdır. Öğretmen burada yine rehberlik görevini yerine getirirken öğrencilere yeni bilgiyi kazanmaları için yardımcı olur ve öğrenciler burada yeni bilginin eski bilgiyle ilişkisini daha net kavramış olur.

6.aşama Değiştirme: Öğrenci burada öğretmenin verdiği kavramı grup çalışması yoluyla bilgileri paylaşarak, aralarında iş bölümü yaparak bilgiye ulaşmaları veya fikirlerinde değişme gerçekleşmesi beklenir. Grup çalışmasının bir faydası ise öğrencilerin sabit fikirli değil sürekli değişen fikirlere sahip olmasıdır.

7.aşama İnceleme-Sınama: Bu aşamada öğretmen öğrencilerde oluşan yeni bilgileri kontrol eder, bilginin kalıcılığını test eder ve öğrencilerin uygulamış oldukları problemin çözümünü değerlendirir.

Önerilen kaynak için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir