21. Yüzyılda Öğrenci Profili

21. Yüzyılda Öğrenci Profili

Öğrenci Profili

Geçtiğimiz yüzyılın son dönemlerinde bu yana uluslararası düzeyde yaşan dönüşümler sonucunda toplumda  önemli değişimler yaşanmıştır. Nitekim günümüzde özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler toplum yapısının değişmesinde etkili olmuş ve bu değişim bireylerin bazı ek yeteneklere sahip olması gerektiği sonucunu çıkarmıştır. Bu sonuçla birlikte 21. yüzyıldaki öğrenci profili de değişim göstermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı günümüzde mevcut öğrenci profilini belirlemek ve öğrencilerin sahip olması gereken kazanımları belirtmek için “MEB 22. Yüzyıl Öğrenci Profili” çalışmasını gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalarda 21. yüzyıl öğrenci profilinde öğrencilerin düşünme yolları, çalışma yolları, çalışma araçları ve dünyaya entegrasyonu üzerinde durulmuştur;

Düşünme Yolları:

  • Yaratıcı ve yenilikçi düşünme ve bunlara açık olma,
  • Eleştirel düşünebilme ve problem çözme ve karar verme,
  • Öğrenme stratejilerini ve öğrenmeyi öğrenme gibi üst bilişsel becerilere değinilirken,

Çalışma Yolları:

  • Bilgi okuryazarlığı,
  • Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı şeklinde ifade edilmiştir.

Yine aynı çalışmada öğrencilerin,

Çalışma Araçları:

  • İyi iletişim becerileri ve Türkçe’yi doğru kullanmayla birlikte, bir yabancı dili temel düzeyde kullanma ve,
  • Takım çalışmasına yatkınlık olarak ifade ediliyor.

Bu süreçte öğrencilerin dünyayla birlikte hareket etmesine de değiniliyor ve,

Dünyaya Entegrasyon:

  • Yerel ve evrensel vatandaşlık bilinci,
  • Yaşam ve kariyer konusunda bilinç ve becerilerle,
  • Kültürel farklılıkları ve yeterlilikleri kapsayacak şekilde kişisel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stilleri konusunda üzerinde durulan ana fikirde;

Öğrenmede bireysel farkların varlığını ortaya koyan araştırmalara değinilip, bu araştırmalarda elde edilen bulguların herkese aynı eğitim yöntemi uygulandığında bazı öğrencilerin başarıyı yakalarken, bazılarının tam tersi başarısız olduğu belirtiliyor.

“Her insan farklı şekilde öğrenir.” mesajını açıkça ileten çalışma, bu ilkenin ilk kez 1690’lı yıllarda Amerikalı Profesör Doktor Rita DUNN tarafından ortaya atıldığını ve 1990’lı yıllardan itibaren okullarda uygulanmaya başlandığını belirtmektedir.

“Eğitim Bir Kitle İmha Silahı” kitabı tanıtımı Eğitim kategorisindeki içerikler için tıklayınız. “Mobil Öğrenme Nedir?” yazısı için tıklayınız.

Aşağıdaki ilgi çeken yazılardan hangisini okumak istersiniz?

Nesnelerin İnterneti Başarısı İçin 3 Strateji Nesnelerin İnterneti Nedir? Türkiye’de Endüstri 4.0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir