Mobil Öğrenme Nedir?

Mobil Öğrenme Nedir?

20. yüzyılın sonlarına doğru gelişen teknoloji, artan nüfus ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yetersiz kalması ile birlikte eğitimciler yeni bir arayış içerisine girmişlerdir. Bu arayışlar sonucunda eğitimde radyo, televizyon, sinema gibi araçlar kullanılmaya başlanmış ve mobil öğrenme temelleri atılmıştır. Günümüzde mobil cihazlarında taşınabilir hale gelmesi, çevreye göre gerçek zamanlı olarak veri toplayabilmesiyle öğretimde birçok fırsatı da beraberinde getirmiştir.

Mobil öğrenme ortamlarının artması internet teknolojisinin gelişmesiyle doğru orantılıdır. İnternet ile insanlar bilgiye erişebilir hale gelmiştir. Aynı zamanda mobil cihazlar sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız olarak bilgiye erişim imkânı sağlamıştır. Böylece mobil öğrenme teknolojileri ile uzaktan eğitim yapılmaya başlanmıştır. İnsanların birbirleriyle iletişime girmeleri, esnek öğrenme ortamı sağlanması, hayat boyu öğrenmenin kolaylaştırılması açısından etkili bir öğrenme modelidir.

Mobil öğrenme kavramı öğrenme ortamlarında mobil cihazların kullanılması anlamına gelmektedir. Ayrıca öğrencilerin istenilen kazanımlara ve kaynaklara ulaşmasını sağlayacak süreçleri de kapsamaktadır. Bu sürecinin gerçekleşmesi için öğrencilerin ve öğretmenlerin mobil cihazlarının avantaj ve dezavantajlarını bilmelerini gerektirir. Bu bağlamda kullanılan cihaza ait yazılımın ve donanımın etkili kullanılması gerekmektedir. Mobil öğrenmede kullanılan donanımlar şöyle sıralanabilir: Sunucular, mobil telefonlar, tablet bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve kişisel cep bilgisayarlar(PDA).

Mobil cihazların oldukça popüler olmasının nedeni kullanıcıların sürekli hareket halinde olmasıdır. Bunun sonucunda öğrenen kişiler hareket halinde olsalar bile istedikleri zamanda ve istedikleri yerden bilgiye erişme isteklerinin veya ihtiyaçlarının giderilmesi için mobil cihazlarını kullanmaktadırlar. Mobil öğrenmeye ihtiyaç duyulmasını bir diğer nedeni ise öğrenme anlayışının değişmesidir(BOZKURT, 2015). İnsanlar artık mobil cihazları hayatın bir parçası olarak benimsemiştir. Yapılan araştırmalar göre insanlar eğitimlerinde hayatlarının bir parçası olan mobil cihazları öğrenmek ve bilgiyi aramak amacıyla kullanmaktadırlar. Mobil öğrenme öğrenenlerin tam zamanında, tam istedikleri kadar ve tam kendilerine göre öğrenmelerini kapsamaktadır(Rosenberg, 2001).

Zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilen mobil öğrenmenin özelliklerinden bazıları şunlardır:
  • Eğitimde fırsat eşitliğini sağlar.
  • Mobil öğrenmede en önemli olan nokta geri bildirim ve anlık değerlendirmedir. Bu özellik mobil öğrenmeden, uzaktan eğitimi ayırmaktadır.
  • İnsanların ölü zamanlarını(yolculuk vb.) değerlendirmelerini sağlar.
  • İnsanların anında iletişim ve paylaşma süresini azaltır. ‘Anında’ lık sağlar.
  • Özel eğitime ihtiyaç duya kişilerin bu ihtiyaçlarına cevap verir.
  • İnsanların işbirliğine dayalı öğrenmelerine olanak sağlar.

Önerilen Okumalar:

Kitap tanıtımları ile ilgili içerikler için tıklayınız. Eğitim kategorisindeki içerikler için tıklayınız.

İlgi çeken yazılardan hangisini okumak istersiniz?

Zaman Yönetimi İçin 6 Öneri Kullanabileceğiniz 13 Kavram Haritası Uygulaması
Mülteci Çocuklara Eğitim Umuda Yolculuk 21. Yüzyılda Öğrenci Profili

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir