7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

7E Modeli 5E modeli üzerine geliştirmeler yapılarak elde edilmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımı esas alır. Yapılandırmacı yaklaşımda amaç öğrencinin kendini etkin katarak, yaparak, yaşayarak bilgi edinmesini sağlamak ve bunu zihninde inşa edilecek hale getirmektir. Eğitimdeki 7E Modeli  yedi aşamadan oluşur: teşvik etme, keşfetme,…

Oku
5E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

5E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

5E modeli temelini oluşturan bilim adamı Piaget’tir. Eğitimdeki bu model Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına uymaktadır. Yapılandırmacı yaklaşım her öğrenci anlatılan konu hakkında aktif olmalı ve yaparak, yaşayarak konuyu sadece teoride bırakmaz aynı zamanda bilgisini pratiğe dökebilecek hale getirir. 5E modeli öğrenciyi…

Oku
3E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

3E Modeli Nedir? Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

3E modeli Piaget tarafından zihinsel gelişim üzerine inşa edilmiştir. Bu model ile beraber öğrenci merkezli bir öğretim ortamı hazırlanmak istenmiştir. Öğrencilerin etkin katılımı ile öğrencilerin zihninde yeni bilgiler inşa edilir bu sayede yapılandırmacı öğretim yaklaşımı derslerde uygulanmış olur. Bu yapılandırmacı yaklaşım…

Oku
Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme Halkası , 3E – 5E – 7E Modeli

Öğrenme halkası temelini piaget’in zihinsel gelişim ve yapılandırmacılık yaklaşımı oluşturmaktadır. Öğrencinin öğrenmede aktif bir konumda olması gerektiğini savunan yapılandırmacı yaklaşım, bireyin yaşadığı deneyim ve tecrübeler sonucunda elde ettiği yeni bilgiyi kendisinde var olan eski bilgi ile ilişkilendirmesi sonucunda yeni bilgiyi…

Oku