Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Eğitimdeki Örnek Uygulamaları

Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Eğitimdeki Örnek Uygulamaları

Eğitimde sanal gerçeklik teknolojisinin kullanım örneklerini incelemeden önce sanal gerçeklik kavramının tanımını inceleyelim.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality): Gerçek hayatla sanal ortamı iç içe yaşatmak amacıyla ortam ve araçların bu işlev üzerinde düzenlenmesi ve kullanılmasıdır. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) teknolojisi günümüzde önemli bir yer edinmektedir. Bu önemli yerin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu alan eğitime yaptığı katkılardır. Eğitim alanında yapılan bazı uygulama örnekleri şunlardır;

Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma: “Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesi örneği

Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bu çalışmada sanal gerçeklik (virtual reality) ortamının eğitime sunduğu katkının araştırılması yapılmıştır. Aydın’da seçilen bir okulun 7. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki “Astronomi” konusunu sanal gerçeklik ortamında hazırlanarak sunulmuştur. Deney grubu öğrencilerinin ders başarısına katkı sağlandığı görülmüştür.

Eğitimde Sanal Müzelere Dair Görüşlerinin İncelenmesi

Günümüz teknolojilerine uygun gelişen eğitim sistemlerinde öğretmen- öğrenci ilişkilerinden daha çok öğrenci- içerik etkileşimleri yoğun olarak görülmektedir. Müze gezilerinin düzenlenmesi zor olan koşullarda sanal gerçeklik teknolojisi kullanılabilir. Bu teknolojiyle müzenin sanal hali düzenlenip öğrencinin oradaymış gibi hissetmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede öğrenci- içerik etkileşimi güçlenmiş olacaktır.

FİZİK EĞİTİMİNDE SANAL LABORATUVAR

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile sanal laboratuvar

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Sanal gerçekliğin eğitim üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada gerçek fizik laboratuvarının java programıyla sanal bir ortama aktarılarak öğrencinin risksiz bir şekilde deney yapmasını ve laboratuvarı istediği şekilde kullanılması sağlanmıştır. Bu sanal ortamda öğrencilerin ders üzerine olan katkısı araştırılmıştır.

Eğitimde 3 Boyutlu Sanal ortam ve Somut Materyaller Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Yapılan araştırmada deney grubu olarak Matematik aday öğretmenleri seçilmiştir. Matematik dersinde şekiller konusunu anlatılırken bazıları sanal ortama aktarılmıştır. Bu sayede aday öğretmenlere şekillerle birebir ilgilenme, etkin katılım ve kalıcı öğrenme fırsatları sunulmuştur. Bu araştırma sonucunda sanal gerçekliğin matematik eğitimlerine ne düzeyde katkı sağlandığı araştırılmıştır.

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Coğrafya Konularının Öğretiminde Google Earth Programının Başarıya Etkisi

Sosyal Bilgiler dersinde coğrafya konuları için kullanılan sanal ortam üzerinden öğrencilere konu anlatımı öğrencilerin etkileşimli ve kalıcı öğrenmesine olanak sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada sunulan sanal gerçeklik ortamında öğrencilere anlatılan konunun öğrenciler üzerinde etkisi ve kalıcılığı arttırdığı deney ve kontrol grubuyla ispatlanmıştır.

Uzaktan Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarı

Fırat Üniversitesi, Elektronik-Bilgisayar Eğt. Bölümü

Uzaktan eğitim sistemleri öğretmeye en açık sistemlerdir. Bu sistemleri öğrencilerin derse katılımı ve olası deney yapımlarının uzaktan da olsa birebir gerçekleştirilmesine imkan sunan sistemlerin oluşturulmasıdır. Bu ortamlar uzaktan eğitim alan kişilere ders açısında büyük katkılar sağlamaktadır.

Sanal gerçeklik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Kaynakça:

Arıcı, V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma:” Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi” ünitesi örneği (Master’s thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). http://hdl.handle.net/11607/1297

Karataş, S., Yılmaz, A., Kapanoğlu, G., & Meriçelli, M. (2016). öğretmenlerin sanal müzelere dair görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi5(1), 112-125.

Bozkurt, E., & Sarıkoç, A. (2008). Fizik eğitiminde sanal laboratuvar, geleneksel laboratuvarın yerini tutabilir mi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi25, 89-100.

YILDIZ, B., & TÜZÜN, H. (2011). Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi41(41).

Tanyıldızı, E., & Orhan, A. (2005). Sanal öğrenme ve uzaktan eğitim. Bilgisayar Mühendislikleri 2. Ulusal Sempozyumu, 80-85.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir