Genişletilmiş Gerçeklik (XR) İçin Öğrenme Çerçevesi

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) İçin Öğrenme Çerçevesi

Sürekli değişim içinde olan eğitimde Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ile büyük değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle birlikte, daha önce düşünülemez olarak kabul edilen deneyimlere izin veren eğitimcilere ve öğrencilere fırsatlar sunan teknoloji alanında gelişmeler kaydedilmiştir. Araçlar öğrenciler için daha erişilebilir hale geldikçe ve eğitimci anlayışı arttıkça, öğrenenlere daha iyi yarar sağlayan öğretimsel kaymalar görmeye başlarız. Belki de hiçbir teknoloji, bu değişimler etrafında Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik‘ten (VR) daha fazla heyecan sağlamadı.

“Sanal gerçeklik” kategorisindeki içerikler için tıklayınız. “Artırılmış Gerçeklik” kategorisindeki içerikler için tıklayınız.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) terimi, AR, VR ve karışık gerçeklik spektrumundaki tüm gerçeklikleri tanımlamak için kullanılır. Genişletilmiş Gerçeklik (XR), öğrencilere yakın çevresiyle ilgili anlık deneyimler sağlamak için kullanılabilir. XR ile etkileşimli müze parçaları ve modelleri dağıtabilme, öğrencileri çalışma içeriğimize uygun yerlere ulaştırma yeteneklerine sahibiz. Ayrıca, etraflarındaki ve dünyadaki öğelerin ve nesnelerin öğrencilerin tanımlanmasını da destekleyebiliriz. Bu tür öğrenme fırsatları, öğrencilerin öğrenme bağlamlarına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir farkındalık duygusu sürdürmelerini ve yepyeni bir düzeyde anlam geliştirmelerini sağlar.

Neden XR ABC Çerçevesi?

İnsanların XR gibi yeni teknolojileri benimsemelerine yardımcı olmak için araştırmaya dayalı, en iyi uygulama testli uygulamaları tanımlamak için bir yola ihtiyacımız var. XR ABC Çerçevesi sohbetimiz, XR’nin eğitimde etkili ve verimli kullanımlarına odaklamak için bir rehber görevi görür.
Sınıfta Sanal Gerçekliği kullanmanın birçok nedeni vardır. Öğrencilerin yeni bir şeyler denemenin heyecanına ve coşkusuna kapılmaları kolaydır ancak en güçlü öğrenme deneyimleri araç kullanımını izleyen konuşmadadır. XR deneyimli eğitimciler için ses sağlayan bir platform vermenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. XR ABC Çerçevesi, XR etrafındaki öğretim uygulamaları için ortak bir dil sunarken, öğretimin etkinliğini iletmek için kullanılabilecek hedefleri ve standartları kapsamlı bir şekilde gösterir.
XR ABC Çerçevesi, XR’nin öğrenme ve öğrenme çıktılarını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini gösteren araştırma tabanlı ve en iyi uygulama testli durumlardan geliştirilmiştir.

XR ABC Çerçevesi

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve sınıf yazılımı çözümlerinde, genellikle teknolojinin sağladığı iki düzeyde etkileşim olarak tüketmek ve oluşturmaktan söz ediyoruz. Araştırma ve uygulama sayesinde, bu iki seviye arasında bir yetenek kabiliyeti ya da karışımı olan bir alan bulunduğunu tespit ettik. XR ABC çerçevesi, XR’deki Absorb( anla-özümse), Blend(karıştır) ve Create(oluştur) olarak etkileşim alanlarını açıklar.

  • Absorb-Özümseme

Absorb, öğrencileri sanal alan gezilerine, 3B modellerin gözlemlerine dahil etmek için hazır uygulamaları ve deneyimleri kullanmak anlamına gelir. Absorb deneyimleri artan anlayışı ve hatırlamayı destekler.

Abs AR Absorb deneyimleri, minimum etkileşimle öğrenme deneyimini artıran veya geliştiren içeriği gözlemler. AR’yi bir Absorb şekilde tecrübe etmek, tecrübemize biraz daha basit ve statik bir şekilde eklemek için harmanlamak anlamına gelir. Ayrıca yaratmak için AR’de manipüle ettiğimiz veya yaratacağımız yerden farklı bir şekilde kullanmak anlamına da gelmektedir. Bu deneyimlere AR hedefleri, coğrafi konumlar veya aygıt kullanan uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. AR Absorb’un uygulamaları WYSIWYG’dir (ne görürsen onu alırsın). AR Absorb için öğrenme eğrisi düşüktür. Hemen hemen her öğrenci ve eğitimci, sundukları faydalardan hemen yararlanabilir.

Abs VR Absorb deneyimleri, kullanıcıların ilk bakışta kendi gözleriyle olayları görmek için uzak ve teorik yerleri ziyaret etmelerini sağlar. VR Absorb deneyimleri düşük etkileşim seviyesine sahip WYSIWYG’dir. Bu tür deneyimleri reddetmemeliyiz, basit VR Absorb saha gezileri, anlamlı konuşmalar ve düşünceli eğitim sunumu ile eşleştirildiğinde inanılmaz derecede güçlü olabilir.

WYSIWYG Web Builder’ ı indirmek için tıklayınız.
  • Blend-Karıştırma

Karışım, içeriği uygulamak, analiz etmek ve değerlendirmek amacıyla nesneleri değiştirmek veya taşımak için mevcut uygulamaları ve deneyimleri kullanarak mevcut içeriği değiştirmek anlamına gelir. Karıştırma deneyimleri gerçekten yaratmıyor, Genişletilmiş Gerçeklik (XR) uygulamalarına önceden yüklenen karakterleri, blokları vb. işliyor. Karışım, içeriği değiştirirken içerik tüketme durumu arasındadır, ancak tamamen yeni bir şey yaratmaz.
Bl AR Blend öğrencileri önceden var olan içerikte çalışırken bir deneyimin sonucunu değiştirme fırsatına sahiptir. AR’nin emilmesinin ötesinde bir adımdır, çünkü deneyimde manipülasyon ve değişim söz konusudur. Yaratıcılığa hazır olmayanlar için sezgisel iken öğrenciyi etkiliyor.

Bl VR Blend, içeriği değiştirirken içerik tüketme durumu ancak tamamen yeni bir şey oluşturmama durumu. VR’da, Blend kavramı, öğrencilere önceden var olan içerikte çalışırken sürükleyici deneyimin sonuçlarını değiştirme fırsatı verir. VR Blend, kullanıcılara daha anlamlı ve kişisel bir karşılaşmada seçim yapabilmek için VR deneyimlerine katılma fırsatı veriyor.

  • Create-Yaratma

Yeni deneyimleri sentezlemek ve geliştirmek için mevcut araçları kullanarak yeni içerik geliştirmek için araçlar oluşturun. Oluşturma deneyimleri, daha önce XR uygulamalarında bulunmayan XR deneyimlerinin, nesnelerinin, hikayelerinin vb. oluşturulmasıyla içeriğin anlaşılmasını gerçekten göstermek için kullanılır.
AR Oluşturma öğrenme deneyimleri, öğrenciyi basitçe içerik tüketmekten oluşturmaya kadar getirir. Öğrencilerin kendi içeriklerini yaratmaları için, eğitimcilerin öğrenme sürecine yönelik farklı bir zihniyete sahip olmaları gerekir. Eğitimciler düşünceleri ve niyetleri olan öğrenciler için etkinlikler tasarladıklarında, genellikle öğrencilerinin yapması gereken düşünce türlerini yükseltirler ve daha sonra öğrencilerin daha fazla öğrenmelerini sağlamak için daha etkili öğrenme deneyimleri yaratmak daha yüksek düzey.

Create VR, gerçek öğrenme ve anlayışı göstermek için fikirlerini ve hayal gücünü kullanmalarına izin verdiği için öğrenciler için bir oyun değiştiricidir. Öğrenciler öğrenmenin sahipleri, içerik mimarları ve cesur yeni dünyaların geliştiricileri olurlar.
XR ABC Çerçevesini, “Yarat” a ulaşmamız gereken üç ustalık seviyesi olarak düşünmemek ve bunu yalnızca eğitim uygulamalarımızda kullanmak çok önemlidir. Alanların her biri, uygun bir şekilde kaldıraçlı olunca talimatı olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir.

Örneğin, öğrencileri sanal alan gezisine çıkarmak (VR – Absorb) sınıf dersi hedeflerinizle uyumlu mükemmel bir deneyim olabilir.
Bu örnekte öğrencilerin kurgusal bir dünya yaratması, anlamlı olmayabilir. Zaman geçtikçe daha kaliteli deneyimlerin erişilebilir olacağını keşfedeceğiz. Halihazırda talimatlarımızda kullanılmasalar da, bunlara dikkat etmemiz çok önemli. .
XR ABC çerçevesinin kullanımı sayesinde, sınıflarımızda XR ile neler olduğunu açıklayan ortak bir dile sahibiz. Hem şimdi hem de gelecekte XR’de bulunan çeşitli etkileşim alanları, pozitif eğitim deneyimlerini büyütme sözü veriyor. Absorb, Blend ve Create’te yer alan bu deneyimlere atıfta bulunarak, sınıflarımızdaki bu heyecan verici yeni teknolojilerin gücünden yararlanmak için derinlere dalmak için ortak bir dile sahibiz.

Sonuç

XR ABC Çerçevesi, arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin öğretme ve öğrenme deneyimlerine nasıl adapte edileceğine dair bağlam sağlamak için eğitimciler için geliştirilmiştir. Deneyimli eğitimcilerin seslerinden ve araştırma temelli örneklerden geliştirilen çerçeve, XR teknolojilerinin eğitimde birlikte gelişimine ve anlamlı bir şekilde benimsenmesine rehberlik etmek için ortak bir dil sunarken, XR’nin öğretme ve öğrenme çıktılarını geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Eğitimcilere bu ortak dili ve XR’nin benimsenmesinin eğitim paradigmasını nasıl değiştirdiğine dair küresel bir anlayış sağlayarak, öğrencilerimizi sadece gelecek için hazırlamaya değil, aynı zamanda tüm küresel öğrenenler için oyun alanını fiziksel duvarlar, Bunların eksikliği, okullar ve öğretim kurumları artık eğitim için engel teşkil etmemektedir.

Bu tür teknolojilerin benimsenmesi için eğitimciler için uygun bir çerçeveye sahip olmanın güzelliği, öğrencilere ders deneyimlerinin tasarımı hakkında düşünceli, kasıtlı ve yansıtıcı olma fırsatını vermesidir. Eğitimciler, artırılmış ve sanal gerçeklikleri kullanma talimatlarında kullanmanın etkinliğini değerlendirmeye başladıkça, derslerinin tasarım aşamasında, içine aldıkları çerçevenin bakış açısına göre istenen sonuçları daha iyi anlayabilirler.

Zamanla, XR araçlarına daha fazla erişilebilirlik ve XR öğrenme uygulamalarının öğrencileri anlamlı bir eğitim deneyimine nasıl dahil edebileceği konusundaki artan bir anlayışla, XR ABC Çerçevesi, eğitimcilerin, eğitim sunumlarını paylaşmak ve iş birliği yapmak için kullandıkları ortak dil haline gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir