Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı)

Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı), Carollun geliştirmiş olduğu Okulda Öğrenme Modeli’ ne dayanmaktadır. Her öğrencinin öğrenme hızı veya ön bilgileri aynı değildir. Bu öğretimin amacı öğrencilerin kendi hızlarıyla ve ön bilgileriyle verilen görevleri tamamlamasıdır.

Eğitim ve öğretimde en fazla kullanılan öğretim stratejisi sunuş yoluyla öğretimdir. Peki, bu şekilde ders anlatıldığı zaman ne kadar öğrenciyle etkili ve verimli bir öğretim gerçekleştirilmektedir? Bu sorunun cevabı maalesef çok az öğrenciyle etkili ve verimli ders işlenmesidir. Kalabalık bir sınıf düşünelim, özellikle de ülkemizde bulunan 50-60 kişilik sınıflar. Her öğrencinin öğrenme şeklinin aynı olmasını bekleyemeyiz. Kimi öğrenci duyarak daha iyi dersi kavrayabilirken kimi öğrenci görerek dersi daha iyi anlamakta. Bu şekilde olunca ise her öğrenciye uygun bir ders içeriği hazırlamak hayli zor olmakta ve öğretim seviyesini aşağı çekmekte. İşte bu durumun önüne Bireyselleştirilmiş Öğretim (Keller Planı) ile geçebiliriz.

Keller Planı’nda öğretmen ders içerisinde aynı öğrenme stiline sahip öğrencileri 3-5 gruba ayırarak ders işlemektedir. Bu sayede teker teker öğrencilere geri dönüt vermek yerine gruplara dönüt vererek zamandan tasarruf etmekte ve hemen hemen tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermektedir.

“Öz Düzenlemeli Öğrenme Nedir?” isimli yazımızı okumak için tıklayınız.

Tabi ki her öğretimde olduğu gibi bu öğretimde de öğrenci ve öğretmenin rolleri bulunmaktadır.

Öğretmenin rolleri:
 • Öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini yönetmek ve düzenlemek,
 • Öğrenme üniteleriyle ilgili hedef- davranışları belirleme,
 • Ünite sonlarında izleme testleri uygulamak gibi rolleri bulunmaktadır.
Öğrencinin rolleri:
 • Öğretim etkinliklerine aktif olarak katılma,
 • Nasıl öğreneceklerini kararlaştırma gibi rolleri bulunmaktadır.
Keller Planı’nın Etkili Kullanımı:
 • Öğretilecek konunun özelliğine göre zaman verilmesi gerekmektedir.
 • Yararlanılacak kaynaklar hakkında öğrenciye rehber olmalıdır.
 • Öğrenciye kendi çalışmasının sorumluluğu verilmelidir.
 • Bireysel çalışmalarda öğrenciye yönergeler sunulmalıdır.
 • Planlamanın iyi geliştirilmesi ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir (İşe yarayıp yaramadığını görebilmek için denetleme yapılmalıdır).

Bireyselleştirilmiş Öğretimde çeşitli etkinlikler bulunmaktadır. Bunlar:

 • Düzey geliştirme çalışmaları
 • Planlı grup çalışmaları
 • Beceri geliştirme çalışmaları
 • Dönüşümlü günlük çalışmalar

Teker teker hepsini inceleyelim.

 • Düzey Geliştirme Çalışmaları:

Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre gruplara ayırarak, var olan yabancı dil bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerine yönelik yapılan etkinliklerdir. Bu çalışmalarda öğrencilerin sahip oldukları bilgiler ve beceriler belirlenir. Var olan bilgi ve becerilerine göre uygun programlara yönlendirilir.

 • Planlı Grup Çalışmaları:

Öğrencilerin bir yarıyılda kazanması gereken becerileri planlı bir şekilde gruplar üzerinde gerçekleştirilir. Örneğin; Öğrenci 4-5 haftalık okuma becerisini geliştirici programa katıldıktan sonra farklı bir gruba geçip yine birkaç haftalık yazma becerisini geliştirici programa katılabilir.

 • Beceri Geliştirme Çalışmaları:

Öğrencilerin arasında beş grup oluşturulur. Bir grup öğrencileri yönlendirmek amaçlıyken diğer dört grup etkinliklerde bulunur. Bir öğrenci farklı kümelerde bulunarak kendini geliştirebilir.

 • Dönüşümlü Günlük Çalışmalar:

Değişik etkinlikler için küçük gruplar oluşturulmaktadır. Bu gruplarda herkes bireysel olarak çalışmaktadır. Konuyu iyi bilen bir öğrenci gruba lider olarak seçilmektedir. Öğrenci, kendini yetersiz ve eksik bulduğu konularda konunun çalışıldığı gruba katılır. Bireysel yetersizliğini ve eksikliğini gidermeye çalışır.

Şimdi ise her öğretimde olduğu gibi Keller Planı’nda da avantajlar ve sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunları inceleyelim:

Keller Planı Avantajları
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Öğretmen, bir kişiye veya 3-4 kişilik homojen gruba rehberlik eder.
 • Öğrencilerin bireysel özellikleri ve öğrenme hızları dikkate alınır.
 • Program hedeflerine yüksek oranda ulaşmaya katkı sağlar.
 • Öğretim öğrencinin ilgisine, isteğine, ihtiyacına ve hızına göredir.
 • Kendi kendine öğrenmeyi ve bu konuda sorumluluk alma bilgi, beceri ve duygularını geliştirir.
Keller Planı Sınırlılıkları
 • Bireysel öğretim tekniği olduğundan sosyalleşmeyi yavaşlatır.
 • Planlanması, hazırlaması ve uygulaması fazla zaman aldığından ekonomik değildir.
 • Bireysel çalışma alışkanlığı olmayan öğrencilerde başarı sağlamayabilir.
 • Öğrenciye iyi rehberlik yapılmaz ise öğrencinin ilgi ve başarısında olumsuz durumlar yaşanabilir.
Zihin engelli çocuklara yönelik hazırlanan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği hakkındaki akademik çalışmayı okumak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir