Öz Düzenlemeli Öğrenme Nedir?

Öz Düzenlemeli Öğrenme Nedir?

Pandemi ile birlikte daha çok evlerimizde vakit geçirdiğimiz bugünlerde kendi bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştirmemiz önem kazanmaktadır. Bu gelişim için öz düzenleme modeli bizlere yol göstermektedir. Öncelikle öz düzenleme, kişisel olarak belirlenen amaçlara ulaşmak için döngüsel olarak uygulanan, planlanan hareketlerdir. Öz düzenlemenin en göze çarpan özelliği bireyin kendi öğrenmelerini kontrol etmesidir. Bu kontrolü sağlamak için bireyin öncelikle kendini, yeteneklerini ve yapabileceklerini gerçekçi bir yaklaşımla ele alması gerekmektedir.  Öz Düzenlemeli Öğrenme ise, bireylerin öğrenme ve öğrenme çevrelerini düzenleyip kontrol edebilmeleri için hedefler koyması, bu hedefleri gerçekleştirmek için stratejiler seçmesi, uygulaması ve hedeflerine yönelik süreçleri izlemesidir. Tüm bunları yapmayı kolaylaştıracak çeşitli uzmanların açıkladığı yolları bu yazının devamında bulabileceksiniz.

 1. Amaç Belirleme, ulaşılmak istenen durumun çerçevesinin çizilmesi, tanımlanmasıdır.
 2. Kişisel Talimatlar, motivasyonu artırmak için kullanılan gizli veya açık ifadelerdir.
 3. Görev Stratejileri, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için kullanılan metotlardır.
 4. Betimleme, zor bir işi yapmadan önce zihinde canlandırmaktır.
 5. Zaman Yönetimi, amaca ulaşmak için gerekli zamanı çalışmaya başlamadan önce planlayıp belirlemektir.
 6. Öz İzleme, bireyin performansını izleyip kayıt tutmasıdır.
 7. Öz Değerlendirme, bireyin performansını bir standart belirleyip ölçüm yapmasıdır.
 8. Çevresel Yapı, çalışmayı etkili hale getirmek için oluşturma, düzenleme ve seçme ayarlamalarının yapılmasıdır.
 9. Yardım Arama, bireyin çeşitli kaynaklardan (uzman, kitap vb.) faydalanmasıdır.

Yapılan çeşitli araştırmaların sonucunda bireyleri başarısızlığa götüren en büyük nedenin bireylerin kendini etkili olarak kontrol edememesidir. Başarısız bireyler düşük veya çok yüksek hedeflere sahiptirler. Kendini tanımada ve yeteneklerini görmede daha az başarılıdırlar. Başarısızlıkları en alt seviyeye getirecek üç tanımlayıcı öz düzenlemeli öğrenme özelliği bulunmaktadır. Bunlar; bireylerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini kullanması, yine bireyin kendisine bir geri bildirim döngüsü sağlaması ve bireyin motivasyonel süreçlerini yönlendirebilmesidir.

“Mnemonic (Nimonik) Tekniği” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Öz Düzenlemeli Öğrenenlerin Özellikleri

Öz Düzenlemeli Öğrenenler,

 • Farklı yollarla öğrenmelerini etkin bir şekilde yöneten aktif öğrenciler olarak nitelendirilirler.
 • Motivasyonlarını yüksek tutmak için çeşitli yöntemler kullanırlar.
 • Öğrenmelerini ölçebilmek ve kalıcı kılmak için hedefler belirlerler.
 • Hedeflerine ulaşabilmek için stratejiler seçer veya geliştirebilirler.
 • Başarısızlıklarının sebeplerini kendilerine mâl etmeyip gerçek sebepleri araştırırlar (hedefin sınırını belirleyememe, yanlış strateji seçimi vb.).
 • Çalışma süreçlerini not vb. dışsal motivasyon faktörleri ile yönlendirmezler.
“Öz-düzenlemeli öğrenme: modeller ve uygulamalar” isimli makaleyi okumak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir