Her Yerden Eğitim İçin Bulut Bilişim

Her Yerden Eğitim İçin Bulut Bilişim

Bulut tabanlı eğitim ortamları bulut bilişimin sağladığı veri depolama ve alan bağımsız erişim özellikleri sayesinde çalışmaların ortaklaşa yürütülmesi ve etkin kullanımını olanak sağlamaktadır; nitekim esnek bir yapıda olan bulut bilişim birçok yönden ekonomik özelliklere sahiptir (Sevli, 2011).

Bulut bilişimin eğitim ortamlarında kullanımlarının sağladığı yararlarla ilgili Microsoft Education’a (2011) göre, bulut bilişim öğrencilerin zaman ve mekan bağımsız eğitim faaliyetlerine katılabileceği ve kütüphane ve diğer kaynaklara çevrimiçi erişebileceği ortamlar oluşturur.

  • Öğrencilerin değerlendirme sonuç ve raporları elektronik ortamlarda saklanarak, istenilen kriterlere göre sorgulanabilir.
  • Öğrencilerle sürekli etkileşim sağlanmasına olanak sağlar.
  • Öğrencilerin kendi aralarında veya öğretmenleriyle ortak çalışmalar yapmasına olanak sağlar.
  • Öğretmenlerin ve yöneticilerin kendi aralarında fikir alışverişi yapmasına olanak sağlar.
  • Kurumun tüm fertleri elektronik kaynaklara, duyuru ve haberlere zaman ve mekan bağımsız ulaşır.
  • Ders kayıtları web tabanlı ortamlara aktarılabilir.
  • Paydaşların birbirleriyle iletişime geçeceği ortamlar sunar.
  • Günlükler, raporlar, planlar gibi ürünlerin internet ortamında tasarım ve sunumuna olanak sağlar.

Bunlardan ayrı olarak bulut bilişim tabanlı eğitim ortamlarında; kurumun üstlenmesi gereken altyapı, bakım, yönetim gibi işlemler servis sağlayıcısının kontrolüne verilerek kurumların asıl görevi olan kaliteli eğitime yönelimleri de sağlanmış olur (Sevli, 2011).

Kaynaklar:

  • Microsoft Education, 2011. “Education Portal Solutions.” http://www.microsoft.com/ education/solutions/k12portals.aspx, (19.03.2019).
  • Sevli, O. (2011). Bulut Bilişim ve Eğitim Alanında Örnek Bir Uyguluma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

İlgi çeken aşağıdaki yazılardan hangisini okumak istersiniz?

Görünmeyen Kahraman: Bulut Bilişim Nedir?
Tüm İhtiyaçlar İçin Bulut Bilişim Hizmetleri
Eğitimde Bulut Bilişim Örnekleri

 

Bulut Bilişim kategorisindeki içerikler için tıklayınız. Teknoloji kategorisindeki içerikler için tıklayınız. Eğitim kategorisindeki içerikler için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir