Öğrenme Sürecindeki Hatalar İçin 10 Etkili Yol

Öğrenme Sürecindeki Hatalar İçin 10 Etkili Yol

Öğrenme sürecindeki hatalar bugün, bana en unutulmaz öğrenme başarısızlıklarımı sorduysanız, onların gerçekleştiğine sevindiğimi söyleyeceğim.

Hatalarım beni daha iyi bir öğretmen ve öğrenci yaptı. Artık bir kavramı anlamakta zorlanan öğrencilerle ilişki kurabiliyorum. Başarısızlıkların kendileri en güçlü noktam olmayabilir, ama onlardan öğrendiklerim çok değerliydi. Hatalar mükemmel öğrenme fırsatları olabilir. Öğrencilerin amaçlı olarak hata yapacakları durumlar yaratmak çelişkili görünebilir. Sınıf problemlerini çözmek için fazladan zaman tanıyabilir veya daha zorlu örneklere odaklanabilirsiniz. Hatalar genellikle bilginin artması ile sonuçlanır. Bu hataların nerede ve nasıl meydana geldiğini kontrol etmek bir seçenektir. Hatalar yapıldıktan sonra herhangi bir çözüm ve geri bildirim verilmezse, hayal kırıklığı meydana gelebilir. Öğrencileri teşvik eden olumlu bir sınıf ortamı bu tür bir öğrenmeye izin vermek için iyi bir temel sağlar.

Öğrenme sürecindeki hatalar avantajlı hale nasıl gelir ?
  1. Eğitimciler hatalardan vazgeçmek yerine, bireysel öğrenme süreçlerini desteklemenin yollarını bulmalıdır.

Stanford’da bir psikolog olan Carol Dweck, araştırmalarında zekayı övmek yerine, öğrencilerin zihnini esnek olarak düşünmeye teşvik etmelerine ve bireysel sorumlulukları desteklemelerine odaklanmaları gerektiğini buldu. Benzer şekilde, Jonah Lehrer, “Nasıl karar veririz” dersinde, eğitimcilerin problem çözmeyi nasıl bastırdıkları ve öğrencilerin hataların daha az zekaya işaret ettiğini düşünmeleri hakkında konuşur. Lehrer övgüye daha az güvenmeyi ve öğrencilerin kendi becerilerini geliştirmeleri için zaman tanımalarını önerir. “. . . Öğretmenler çocukları çok çalıştıkları için övmek yerine, onları doğuştan gelen zekaları için övüyorlar. . . . Bu tür bir cesaretlendirme aslında geri tepmektedir, çünkü öğrencilerin hataları aptallık belirtileri olarak görmelerine neden olur, bilginin yapı taşları olarak görmezler. ”-Lehrer

  1. Hataları öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul edin.

Mücadelenin yarısı, hataların öğrenme aracı olarak kullanılabileceğini fark ediyor. Diğer yarısı onları doğru kullanmayı öğreniyor. Hatalar bizim lehimize çalışabilir. Bazı öğrenciler hata yapma riski yerine ezberlemeye başvururlar. Ancak, eğitim öğrencilerin kendi başlarına bir şeyler denemelerine izin vermediği zaman kaybedilir.Birçok öğretmen bu modelden uzak durur, çünkü hatalar değerli eğitim zamanlarını alır. Ancak bazı yeni taraftarlar bu modelde yanlış bir şeyler olabileceğini savunuyorlar. Belki de neden öğrencilerin hata yapmalarına izin vermediğimizi tekrar gözden geçirmeliyiz.

  1. Hedef uzmanlığa ulaşmak olmalı

Profesyoneller aslında yıllarca süren çalışmalardan sonra bir alanda spesifik bilgi edinmiş uzmanlardır. Ancak bir kavram öğrenme süreci de kavramın kendisi kadar önemlidir. Neden?Ustalık, anlamlı olan öğrenmeyi sağlar.

  1. Hataları, öğrencilerin ilgisini çeken keşif sürecinin bir parçası olarak kullanın.

Bireysel keşif için zaman ayırmak, arızaların ortaya çıkabileceği yerler yaratacaktır, ancak bunlar bir araç olarak kullanılabilir. Noam Chomsky yakın tarihli bir konuşmasında, eğitimin öğrencilerin kendilerini ilgilendiren konuları sormasına, takip etmesine ve araştırmasına nasıl izin vermesi gerektiğini tartıştı. Chomsky, eğitimin öğrencilerin kendi başlarına keşfetmelerine izin vermesi gerektiğine inanmaktadır. Eğitim öğrencileri sınırlanmamış bir şekilde kendi başlarına öğrenmeye hazırlamalıdır. Khan Akademisi buna güzel bir örnektir. Onların modeli ustalık elde etmek için deney yapan öğrencilere odaklanmaktadır. Khan Akademi, esasen matematik ve diğer konulardaki eğitim videoları serisi. Amaçları, başka bir konuya geçmeden önce öğrencinin o konuda uzman olması.Öğretmenler interaktif alıştırmalar kullanarak öğrencinin kavrama düzeyini ölçebilir. 

  1. Mümkün oldukça bireysel öğrenme stratejilerine odaklanın.

Medya, öğrencilerin evde dersleri tamamladıkları ve okuldaki “ev ödevleri” örneklerini sınıfta öğrenme sürecine dahil etmeleri için kullanılabilir. Bu, sınıfta zaman kazandırır ve öğrenmenin odağını problem çözmeye dönüştürür. Öğrenciler evde genel bilgileri öğrenir ve sınıfta örnekler verir. Öğrencilerin evde değil de sınıfta hata yapmalarına izin vermek yararlıdır.Evde, öğretmen yok ya da bazen yok, ertesi gün öğretmene sormayan ve pes etmeyen öğrencilere rehberlik etmek için destek olmayabilir. Salman Khan, ustalığı elde etmeyi bisiklete binmeyi deneyerek öğrenmeye benzetiyor. Öğrenciler bir sonraki beceriye geçmeden önce boşluklar kapatılmalıdır. Dengeyi sağlamadan önce bisiklete binemezsin. 

  1. Teknoloji hataları öğretilebilir anlara dönüştürebilir.

Bazı öğretmenler farklı düşünceleri ve öğrencilerin bir soruna farklı şekilde nasıl yaklaşabileceğini, öğrenci örneklerini göstermek için tepegöz ve power point kullanır. Aslında ders sırasında öğrencilerin hatalarını göstermek (utançlarını önlemek için isimleriyle birlikte), öğrenme sürecinin kabul edilebilir bir parçası olduğunu fark etmelerini sağlayabilir.Başka bir öğrencinin hatalarını görmek, öğrenme bağlantılarını köprülemeye de yardımcı olabilir.

  1. Hayal kırıklığını azaltmak için hemen geri bildirim kullanın.

Bill Gates, Khan akademisinin bir öğrenme sürecinin “motivasyonu ve geri bildirimi” ne dayandığına dikkat çekti. Aslında öğrenme hatalarından anında geri bildirim motive edici güçlü bir öğrenme olabilir. Öğretmen, öğrencilerin cevapları kendi başlarına bulmalarına yardımcı olan bir kaynak olarak görev yapabilir.

  1. Öğrenmenin dağınık bir süreç olduğunu kabul edin.

Buluşlarından birini yapmaya çalışırken, Thomas Edison bir keresinde şöyle dedi; “Başarısız olmadım; İşe yaramayan 10.000 yol buldum.” Öğrencilerimizi en iyisini elde etmeleri için teşvik etmek istiyorsak, öğrenmenin doğrusal olmadığını kabul etmeliyiz. Her öğrencinin tercihleri ​​ve eğilimleri olacaktır. İki öğrenci hiçbir zaman aynı değildir. Bunu kabul ederek bireysel farklılıklara yer açarız. Öğrencilerin hata yapmalarını sağlayarak, bilgileri ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine göre daha iyi özümseyebilirler. 

  1. Ezberlemeye başvurmak yerine, öğrencilerin sınıfta pratik yapmalarına izin verin.

Zayıflıklarının bir konuya yaklaşmanın sadece farklı yolları olduğunu keşfedebilirler. Bir zayıflıktan ziyade, hataları sadece farklı şeyler gördüklerini anlamanın yolları olabilir. Her öğrenciye özel olan daha büyük bir öğrenme sürecinin parçasıdırlar.

  1. Öğrencileri çırak olarak görün.

Çıraklık, bu modelin nasıl çalıştığını anlamak için iyi bir yoldur. Bir çırak, görevi kendi başına tamamlamaya hazır olana kadar bir ustanın altında yıllarca çalışır. Hata yapmasına izin verilir ve hatta bunu yapması için teşvik edilir. Ustadan temel becerileri öğrendikten sonra, genellikle kendi yeteneklerini sergileyen karmaşık bir proje tasarlamaları gerekir.

Öğrenme sürecindeki hatalar acemi olma sürecinin bir parçası olarak kabul edilir. Acemi sonunda kendi tarzını ve bakış açısını geliştirir. Birçok denemeden sonra, çırak usta olur. James Joyce’un Ulysses’te önerdiği gibi, gerçek bir dahi, tüm öğrenmeyi geliştirmek ve keşfetmek için bir fırsat olarak görür. Hatalar istendiğinde alınır. Hatalar yaparken yeni zirvelere ulaşabilir ve gerçek dahiliğimizi bulabiliriz.“Bir kişi aşağılık hissettiği için tereddüt ederken, diğeri hata yapmak ve üstün olmakla meşgul.” – Henry C.

Kaynak İçin tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir