PISA Sınavı Hangi Becerileri Ölçer?

PISA Sınavı Hangi Becerileri Ölçer?

PISA sınavı , OECD kurumunun yaptığı bir sınavdır ve çeşitli bilgileri ölçmektedir. Çağın ihtiyacı olan “Bilgiyi Kullanma” son zamanların en çok dikkat çeken, üzerine çok fazla çalışma yapılan konulardan biri olmuştur. Ülkeler eğitim sistemlerinden, artık öğrenciye bilgi öğretmeyi değil öğrendikleri bilgiyi kullanan yetkin ve üretken bireyler yetiştirmelerini istemektedir. Bireyi üretken kılan özellikler olan 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması ülkeler için çok önemli olup her geçen gün bu becerilerin kazandırılması yönelik eğitim sistemlerinde güncellemeler yapmaktadırlar.

21. Yüzyıl Becerileri
  • Okuma/Dil Becerileri
  • Matematik Okuryazarlığı
  • Fen Okuryazarlığı
  • Eleştirel Düşünme
  • Problem Çözme
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • Medya Okuryazarlığı

21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması noktasında ülkeler eğitim sistemlerinin mevcut durumu ilgili veriler elde edip ve diğer ülkelerin mevcut durumu ile karşılaştırarak kendi eğitim sistemlerini revize etmektedirler.

Tarihi

21 yy becerilerini ölçmek için OECD’nin yürüttüğü PISA devreye girmektedir. 1997 yılında OECD(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)tarafından geliştirilmeye başlanan PISA, “Uluslarası Öğrenci Değerlendirme Programı”dır.’ Bu programın amacı yukarıda bahsettiğimiz için gibi eğitimin yeni işlev olan “Bilgiyi Kullanma” ve “21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılması” ile ilgili yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçmek ve değerlendirmektedir. Bu amaç doğrultusunda PISA’ya üye olan ülkeler 2000 yılından beri eğitim sistemlerini dünya çapında bir değerlendirme yapma imkânı bulmuştur.

Nasıl Bir Sınav ?

15 yaş gruba dâhil olan öğrencilere üçer yıl ara ile uygulanan PISA sınavları çeşitli soru türlerinden(çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu) oluşmakta olup bilgisayar tabanlı olarak yürütülmektedir. Sınavlara katılacak olan öğrenciler tesadüfü olarak seçilip 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullara (Ortaokul, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu vs. ) uygulanmaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan sınav sonrasında öğrencilere anket uygulanmaktadır. OECD tarafından üçer yıllık döngülerle yapılan PISA, 15 yaş grubu öğrencilerin okulda öğrendiği bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme becerisini ölçmeyi hedeflemektedir.

Ne İşe Yarar ?

PISA sınavı ile yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda ülkeler zorunlu eğitim dönemlerini tamamlayan 15 yaş grubu öğrencilerin “matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerilerinin yanında, öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplamaktadır. Zorunlu eğitim süreci boyunca edindikleri becerileri günlük hayatta ne kadar kullanabildiklerini, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yeni durumlara ne oranda entegre edebildiklerini ölçmektedir. PISA sınavların elde edilen bilgiler raporlaştırarak eğitim-öğretim programlarının iyileştirilmesinde ve yeni programlar geliştirilme sürecinde kaynak olarak kullanılmaktadır.

Sınav ile ilgili resmi sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir